mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Preliminarna rang lista primljenih kandidata na III ciklus studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Obavještenja
Srijeda, 29 Oktobar 2014 11:46

Na osnovu člana 92. i 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu i člana 28. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Vijeće doktorskog studija „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu na svojoj 8. sjednici, održanoj 28.10. 2014. godine usvojilo je Preliminarnu rang listu kandidata za upis na III ciklus studija – doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta u Sarajevu

[ PRELIMINARNA RANG LISTA ]

 
KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA Ispis
Konkursi, stipendije, javni pozivi
Srijeda, 15 Oktobar 2014 14:37

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od
25. 06. 2014. i 24.09. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

 RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

 

[ Preuzmi konkurs ]

 
Univerzitetu u Sarajevu dodijeljena institucionalna akreditacija Ispis
Edukacija
Srijeda, 08 Oktobar 2014 08:24

Analizirajući izvještaj Komisije stručnjaka kao i preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje institucionalne akreditacije, te je 18. 9. 2014. godine donijelo Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu dodjeljuje institucionalna akreditacija.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Komisije za ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu, a na osnovu zaključka sa 17. sjednice Stručnog kolegija Agencije, održane 26. 9. 2014. godine, donijela Rješenje da se u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini izvrši upis visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je, u organizacionom pogledu, velika i složena javna ustanova čiju osnovnu strukturu danas čini trideset organizacionih jedinica: dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet naučnoistraživačkih instituta, unutar šest grupacija iz područja društvenih, humanističkih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te umjetnosti. Među pridruženim članicama Univerziteta su Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka i Zemaljski muzej BiH te druge univerzitetske jedinice.

„Osnovno strateško opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu. Pored internacionalizacije kao jednog od ključnih strateških ciljeva, Univerzitet ima za cilj kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje te ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom te širem društvenom kontekstu i okruženju", naglašava prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu.

Kao vodeći univerzitet u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu se ne ograničava samo na pitanje domaće institucionalne akreditacije već je činio i značajne korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa. Kao uspješne primjere programske akreditacije, navodimo da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio akreditacije od nekoliko akreditacijskih kuća: Bureau Veritas (ISO 9001:2008), AQA, EFMD (EPAS), kao i uspješno okončan proces međunarodnog akreditiranja studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od ASIIN-a, njemačke akreditacione agencije. Riječ je o četirima studijskim programima prvog ciklusa studija: „Automatika i elektronika", „Elektroenergetika", „Računarstvo i informatika" te „Telekomunikacije". Također, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je poduzeo odgovarajuće korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa.

(preuzeto sa www.unsa.ba)

 
Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija: korak u budućnost Ispis
CME
Petak, 03 Oktobar 2014 14:47

Dana 22. i 23. septembra 2014. godine je u Sali za fiziologiju čovjeka održana stručna radionica „Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija: korak u budućnost“.

Pozvani predavači na ovoj radionici su bili međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti kontinuirane medicinske edukacije (KME): prof. dr Geoffrey Hodgetts (Queen's University, Kanada), doc. dr Dilek Toprak (Istanbul, Turska), prof. dr Mirjana Mavrak, prof. dr Almira Hadžović-Džuvo, doc. dr Zaim Jatić, prim. dr Fahrudin Kulenović, doc. dr Mehmed Kulić, doc. dr Maida Rakanović Todić, dr. sci Lejla Burnazović Ristić.

Učesnici radionice su imali priliku da kroz interaktivna predavanja i rad u malim grupama diskutuju o načinima, značaju i problemima stručnog usavršavanja u oblasti medicinskih nauka te o razvoju i unaprijeđenju Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta. Također, kroz tri grupne radionice, uz interdisciplinarni pristup, učesnici su osmislili i prezentirali potencijalne programe KME. Radionica je od strane učesnika ocjenjena kao vrlo uspješna i predstavlja značajan korak u pripremama za početak rada Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Opširnije...
 
OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU AKADEMSKE 2014/15. GODINE Ispis
Obavještenja za studente
Ponedjeljak, 29 Septembar 2014 11:08

OBAVJEŠTAVAMO STUDENTE PRVE GODINE STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU AKADEMSKE 2014/15. GODINE DA ĆE SE INAUGURALNO PREDAVANJE ODRŽATI U PONEDJELJAK, 06. OKTOBRA/LISTOPADA 2014. GODINE SA POČETKOM U 8.00 SATI U AMFITEATRU „AKADEMIK HAJRUDIN HADŽISELIMOVIĆ“.

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI PRISUSTVOVATI INAUGURALNOM PREDAVANJU. NAKON INAUGURALNOG PREDAVANJA NASTAVA ĆE SE ODVIJATI PO OGLAŠENOM RASPOREDU ZA PRVI (I) SEMESTAR AKADEMSKE 2014/15. GODINE. 

 

 

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 9