mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Obavijest za kandidate koji su položili prijemni ispit a koji se nalaze ispod dozvoljene upisne kvote Ispis
Upis
Petak, 18 JULY 2014 10:08

O B A V I J E S T

ZA KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT A KOJI SU SE NALAZILI ISPOD DOZVOLJENE UPISNE KVOTE
(za koje je Fakultet uputio molbu Senatu Univerziteta u Sarajevu za proširenje liste kandidata koji su stekli uvjete za upis na Medicinski fakultet u Sarajevu)

 

U skladu sa Odlukom Senata br.01-38-2775/14 od 16. 07. 2014. godine omogućava se upis kandidatima koji su stekli pravo upisa (položili prijemni ispit) u kategoriju samofinansirajućih studenata.

Upis se vrši do 25.07.2014. Ostali detalji vezani za upis na web stranici Fakulteta.

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 
Oglas za upis studenata u I godinu studija Ispis
Upis
Srijeda, 16 JULY 2014 13:01

 

OGLAS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

 

Upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu akademske 2014/15. godine vršit će se u periodu od 17. do 25. 07. 2014. godine

 

 [ Preuzmi informacije o potrebnim dokumentima za upis ]

 

 
Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit 08.07. 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Upis
Utorak, 15 JULY 2014 17:04

 

Preuzmi konačnu rang listu kandidata koji su polagali prijemni ispit ]

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 8

Obavještenja za studente

Odbrana završnog rada: Kalabić Majda
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Selimović Harun
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Pindžo Arman
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Brkić Medina
Objavljeno: 16.07.2014
Odbrana završnog rada: Pehlić Alena
Objavljeno: 16.07.2014
sve obavjesti...