MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Konkurs za upis studenata na III ciklus studija - doktorski studij pod naslovom „Biomedicina i zdravstvo“

KONKURS
Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
pod naslovom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2015/2016. godini

Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija-doktorski studij pod naslovom „Biomedicina i zdravstvo“.
Studij se organizuje u trajanju od tri studijske godine, a njegovim završetkom, nakon odbrane doktorske disertacije stiče se akademska titula i naučno zvanje „doktor medicinskih nauka“. 

Opširnije...

Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 7. novembra 2015. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Na svečanosti, koju Univerzitet u Sarajevu organizira jedanaesti put u svojoj historiji, bit će promovirano preko 6.000 diplomanata i magistranata. 

Opširnije...

KONTNUIRANA EDUKACIJA SA CILJEM UNAPREĐENJA NASTAVNOG PROCESA

U organizaciji Udruženja ljekara porodične medicine i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 07.10.2015 godine održan je stručni seminar "Podučavanje studenata u ambulantama porodične medicine

Učesnici seminara (44) su bili predstavnici svih katedri porodične/obiteljske medicine u Bosni i Hercegovini. Pored domaćih stručnjaka na seminaru učestvovali su i prof. Esra Saatci, Univerzitet Cukurova, Turska i dr Eldina V. Nizamić, specijalista porodične medicine, regionalni medicinski službenik, Sjedinjene Američke Države.

Opširnije...

Erasmus+ konkursi (Credit Mobility): Univerzitet u Heidelbergu (Njemačka) i Univerzitet Jyvaskyla (Finska)

Univerzitet u Heidelbergu iz Njemačke i Univerzitet Jyväskylä iz Finske su objavili konkurse za dodjelu stipendija u okviru Erasmus + programa.

Univerzitet u Heidelbergu objavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ove dvije institucije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija.

Opširnije...