MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Obavještenje studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu studija za predaju prijava za septembarski ispitni rok

OBAVJEŠTENJE
STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM SISTEMU STUDIJA (stari plan i program), ZA PREDAJU PRIJAVA ZA SEPTEMBARSKI (PRVI i DRUGI)  ISPITNI ROK 2014/15. GODINE:

STUDENTI SU DUŽNI DOSTAVITI PRIJAVE U SLUŽBU ZA NASTAVU I NIR U PERIODU OD (ponedeljak) 06.07.2015. DO  (utorak) 14.07.2015. GODINE ZA PRVI TERMIN SEPTEMBARSKOG ISPITNOG ROKA 2015. GODINE.

Opširnije...