MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ na engleskom jeziku

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” NA ENGLESKOM JEZIKU AKADEMSKE 2015/16. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 05. oktobra/listopada 2015. godine sa početkom u 8,30 sati u Amfiteatru „Akademik Seid Huković“ (I sprat).

Opširnije...

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBAVJEŠTAVA STUDENTE PRVE GODINE INTEGRIRANOG STUDIJA “Medicina” AKADEMSKE 2015/16. GODINE

Inauguralno (uvodno) predavanje za studente prve godine – prvog semestra Integriranog studija „Medicina“ Medicinskog fakulteta u Univerziteta u Sarajevu, održat će se u ponedjeljak, 05. oktobra/ listopada 2015. godine sa početkom u 8,00 sati u Amfiteatru „Akademik Hajrudin Hadžiselimović“.

Opširnije...

ŠESTI SAJAM STIPENDIJA

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Fondacijom kralja Baudouina iz Belgije i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira Šesti sajam stipendija.

Sajam će se održati 15. oktobra 2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Opširnije...

Prijavnica za edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, uz učešće Medicinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog ministarstva zdravstva organizaciju Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta.

Opširnije...