mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Naučni skup "(CITO)GENETIKA I BIOMEDICINA" sa međunarodnim učešćem Ispis
Centar za genetiku - aktuelnosti

23. i 24. maj/svibanj 2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

POZIV ZA UČEŠĆE I PRIJAVU RADOVA

[ preuzmi kompletan dokument ]

 
Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama Ispis
Utorak, 01 April 2014 11:54

Prof.dr. Aida Hodžić

UNSA voditelj 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR projekta (1HEALTH)

Sarajevo, 31.3.2014.

Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

Poziv svim Katedrama

Predmet: Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama

Uvažene kolege,

U okviru Tempus projekta 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR, čiji je naziv PUBLIC HEALTH IN THE WESTERN BALKANS – IMPROVEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT OF A “ONE HEALTH” EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ARCHITECTURE IN WESTERN BALKAN COUNTRIES (1HEALTH), a kojiserealizujezajednosa univerzitetima (veterinarski i medicinski fakulteti) u Milanu (Italija) – koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te HEA BiH i WUS Austrija, planirani su jednomjesečni boravci mlađih saradnika i nastavnika sa Veterinarskog i Medicinskog fakulteta UNSA i Priština, te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na EU partnerskim institucijama s ciljem unapređenja i/ili stjecanja novih znanja i vještina iz oblasti vezanih za javno zdravstvo. Boravci će biti realizirani počev od oktobra 2014. do juna 2016.

Uvjeti koje aplikant treba ispunjavati su:

        -  da je saradnik ili mlađi nastavnik uposlenik Veterinarskog ili Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prvenstveno na predmetima iz oblasti javnog zdravstva;

         - dobro poznavanje engleskog jezika (moguća provjera putem intervjua);

Obzirom da je navedeni projekat orjentiran prema oblasti javnog zdravstva, prednost pri odabiru kandidata imat će oni čiji je nastavni i istraživački rad iz navedene oblasti. Konačan odabir uspješnih aplikanata vršit će UNSA Tempus komisija.

Ohrabrujemo sve mlade saradnike i nastavnike da svoju zainteresiranost izraze popunjavanjem aplikacije koja se nalazi u prilogu, a uz istu da dostave i (svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku):

- CV

- motivacijsko pismo i

- kratak opis cilja/eva, sadržaja i institucionalnog značaja edukacije.

Krajnji rok za predaju aplikacija je 21. 04. 2014. godine.

Aplikacije treba predati Prof.dr Aidi Hodžić, putem arhive Veterinarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu u pisanoj formi i/ili putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće ući u razmatranje UNSA Tempus komisije. 

Važna napomena: Svi aplikanti koji realizuju usavršavanje na nekoj od partnerskih institucija kroz ovaj projekat, obavezni su u roku od najduže 3 mjeseca po povratku pripremiti nastavni materijal/skriptu (cca 20 – 30 stranica) za nastavne potrebe iz oblasti iz koje je usavršavanje realizirano.

S poštovanjem, Prof.dr. Aida Hodžić

[ preuzmi obrazac ]

 

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 8

Obavještenja za studente

Plan obavljanja uvodnog – teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 10.04.2014
Prijem prijava za aprilski ispitni rok 2014. godine za studente koji studiraju po planu nastave iz 2002. godine
Objavljeno: 07.03.2014
Plan turnusne nastave za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine
Objavljeno: 10.02.2014
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine
Objavljeno: 10.02.2014
Plan obavljanja uvodnog - teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 29.01.2014
Odluka i usvajanje preliminarne rang liste kandidata ua upis u III ciklus studija - doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo"
Objavljeno: 10.01.2014
Plan odvijanja nastave koja se ne može održati u dane državnih praznika
Objavljeno: 01.11.2013
Izmijenjeni raspored predavanja prvog semestra akademske 2013/2014. godine (Bolonja)
Objavljeno: 10.10.2013
Spisak specijalizanata za uvodno predavanje
Objavljeno: 05.09.2013
Plan obavljanja uvodnog – teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 05.09.2013
Potrebna dokumentacija za predaju završnih radova studenata kojima je usvojen izvještaj o ocjeni završnog rada
Objavljeno: 17.06.2013
Zahtjev studenta za ocjenu završnog rada
Objavljeno: 20.05.2013
Uputstvo za sastavljanje izvještaja o završnom radu
Objavljeno: 20.05.2013
Saglasnost mentora za predaju završnog rada za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu
Objavljeno: 20.05.2013
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ocjenu i odbranu završnog rada za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu
Objavljeno: 20.05.2013