MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Upis primljenih kandidata na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini,

OBAVJEŠTENJE

Obavještavamo kandidate, koji su na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br. 01-4-AK-165/16 i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br. 01-807/16 primljeni na III ciklus studija, doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini, da će se upis vršiti od 11. 02. do 24. 02. 2016. godine kod referenta za doktorski studij, II sprat, kancelarija br. 12.

Opširnije...

Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa
Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i  Medicinskim fakultetom Sveučilišta
u Mostaru (MFSM), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog
ministarstva zdravstva

ORGANIZUJU

Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

više informacija...          više informacija...