MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Obavještenje o održavanju Ljetne škole imunologije - 7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)

Poštovane kolegice i kolege,

Ljetna škola imunologije (7th EFIS-EJI South Eastern European Immunology School (SEEIS2015)) će se održati od 16. do 19. Oktobra 2015. godine u Bečićima, Republika Crna Gora.
Škola je namijenjena, studentima, doktorima i mladim istraživačima čiji se interesi ili radovi dotiču polja imunologije, molekularne medicine i biologije.

Opširnije...

Obavijest o boravku stručnjaka na Klinici za nuklearnu medicinu

U periodu od 30. 03. do 03. 04. 2015. g. u UKC Sarajevo i Klinici za nuklearnu medicinu boravit će renomirani stručnjaci iz Švedske i Finske prof. dr Marika Bajc i prof. dr Ari Lindquist.

Tokom posjete razmatrat će se mogućnosti nastavljanja do sada uspješne naučne saradnje.

U toku boravka u Institutu za naučnoistraživački rad i razvoj planirano je predavanje prof. dr M. Bajc 02. 04. 2015. godine u 12:30 sati na temu:

Opširnije...

Konkurs za izbor u naučnonastavna i naučna zvanja

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj: 42/13-prečišćeni tekst), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 03. 2015.godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA I NAUČNA ZVANJA

[ preuzmi konkurs ]