Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“ održana je u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu. Na svečanosti, organiziranoj na dan osnivanja Univerziteta, prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta i akademija promovirali su 5578 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu.

Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Semra Čavaljuga, promovirala je 123 diplomanata i 13 magistranata koji su uspješno okončali studij u akademskoj 2016/2017 god.

Dva studenta odlikovana su Srebrnom značkom Univerziteta u Sarajevu i to: ĐOZIĆ ADA sa prosječnom ocjenom u toku studija 9,26 i KUČINAR MERIMA sa prosječnom ocjenom u toku studija 9.

Jedan student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ROVČANIN BEKIR je dobitnik priznanja „Zahvalnica Univerziteta u Sarajevu“

Najbolji student Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je ĐOZIĆ ADA.

U prilogu možete pogledati fotografije sa Svečane promocije.