Udruženje ljekara za nefrologiju dijalizu i transplantaciju bubrega u Bosni i Hercegovini (UNDT) je domaćin 13. BANTAO Kongresa koji će se održati u Sarajevu 4. - 8.  oktobra 2017. godine. BANTAO je Udruženje Balkanskih nefrologa, osnovano prije 20 godina i okuplja 1100 nefrologa iz 11 zemalja. Nakon kongresa će se održati i dvodnevni CME kurs „Chronic kidney diseases and kidney transplantation in the developing countries of South-Eastern Europe“. Kongres i CME se održavaju uz podršku ERA –EDTA i ISN.

Preliminarni program Kursa i registracija su dostupni online http://bantao2017.ba/

Aktuelnosti