Izdavačka djelatnost

Trening - Elsevier Connects Bosnia and Herzegovina

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH u organizaciji sa Elsevier-om održat će treninge za istraživače, korisnike i bibliotekare na temu ScienceDirect, Scopus i Mendeley.

Trening će se održati 6. maja 2015. godine u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH (Adresa: Zmaja od Bosne 8b, Kampus Univerziteta Sarajevo, Velika sala - II sprat). U prilogu je PROGRAM TRENINGA.

Opširnije...

Upute o plagijarizmu

Obavještavamo Vas da je nakon zajedničkog rada tri odbora Univerziteta u Sarajevu: Izdavačkog savjeta, Odbora za bibliotečko informacioni sistem i Etičkog savjeta, Senat Univerziteta u Sarajevu na 27. sjednici donio odluku broj: 01-38-4512/14 od 26. 11. 2014. godine kojom je data saglasnost na Upute o plagijarizmu.

Upute o plagijarizmu su dostupne na web stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba-> link Upute o plagijarizmu/Dokumenti). [ direktan link ] 

Opširnije...