Univerzitetska biblioteka – Online anketa

Obavještavamo studente da Univerzitet u Sarajevu gradi novu Univerzitetsku biblioteku, a kako bi se osiguralo da u novim prostorima budu ponuđene najkvalitetnije usluge, Ekspertni tim Univerziteta u Sarajevu očekuje da će putem online ankete, kroz Vaša iskustva, korisničke potrebe i navike pri korištenju biblioteka, prikupiti podatke koji će omogućiti uspješnu realizaciju ovog zadatka, kao i Vaše prijedloge vezane za organizaciju usluga u novoj zgradi Univerzitetske biblioteke.

[ Anketa ]

OBAVJEŠTNJE STUDENTIMA KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU (Nastavni plan i program iz 2002.)

PRIJAVE ZA I (prvi) APRILSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (srijede) 21.03.2018. godine DO (utorka) 27.03.2018. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN APRILSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU OGLAŠAVANJA REZULTATA PRVOG TERMINA.

TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR.
Napomena: naknadne prijave se neće primati.

21.03.2018. godine                                                                             Služba za nastavu i NIR