MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

MR. SCI. DR EKREMA MUJARIĆ  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ANALIZA EHOKARDIOGRAFSKIH PROMJENA I ERGOMETRIJSKA PROCJENA KORONARNE REZERVE I UČINKOVITOSTI REPARACIJE OŠTEĆENE ZONE NAKON AKUTNOG INFARKTA MIOKARDA»

 

u ponedjeljak 29. januara/sjećnja 2018. godine u 12,30 sati u Sali za odbrane Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.