NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

 

 

I (prvi) zimski semestar

   

PR

VJ

S

ukupno

ECTS

 

Anatomija čovjeka 1

Prof. dr. Amela Kulenović

 

45

60

15

120

10

 

Histologija 1

Prof. dr. Zakira Mornjaković

 

15

26

29

70

5,5

 

Biologija stanice i humana genetika

Prof. dr. Amira Redžić

 

40

35

 

75

6

 

Medicinska etika i sociologija

Prof. dr. Jusuf Žiga

 

30

15

 

45

3,5

 

Metodologija naučnog istraživanja u medicini

Prof. dr. Nedžad Mulabegović

 

15

 

15

30

2,5

 

Izborni predmet

   

15

15

 

30

2,5

                 
 

Mogući izborni predmeti:

             
 

Citogenetika u medicini

Prof. dr. Slavka Ibrulj

 

15

15

 

30

2,5

 

Historija medicine

Prof. dr. Dragana Nikšić

 

15

15

 

30

2,5

 

Prije nego što smo rođeni

Prof. dr. Selma Aličelebić

 

15

15

 

30

2,5

 

 

II (drugi) ljetni semestar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anatomija čovjeka 2

Prof. dr. Amela Kulenović

 

45

60

15

120

9,5

 

Histologija 2 i embriologija

Prof. dr. Zakira Mornjaković

 

14

26

55

95

7,5

 

Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite 1

Prof. dr. Dragana Nikšić

 

25

20

 

45

3,5

 

Osnovi kliničke prakse

Prof. dr. Senija Rašić

 

10

20

 

30

2,5

 

Uvod u biostatistiku

Prof. dr. Semra Čavaljuga

 

14

12

4

30

2,5

 

Urgentna medicinska pomoć

Prof. dr. Zoran Hadžiahmetović

 

10

20

 

30

2,5

 

Izborni predmet

 

 

15

15

 

30

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogući izborni predmeti:

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalni aspekti medicinske prakse

Prof. dr. Dragana Nikšić

 

15

15

 

30

2,5

 

Klinička anatomija

Prof. dr. Amela Kulenović

 

15

15

 

30

2,5

 

Uvod u praktičnu epidemiologiju

Prof. dr. Semra Čavaljuga

 

15

15

 

30

2,5

 

Genetičko savjetovanje i ekogenetika

Prof. dr. Amira Redžić

 

15

  4

11

30

2,5

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login