NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

 

III (treći) zimski semestar

   

PR

VJ

S

Ukupno

ECTS

Fiziologija čovjeka 1 sa biofizikom

Prof. dr. Emina Nakaš-Ićindić

 

90

60

30

180
(140 + 40)

15
(12 + 3)

Medicinska hemija sa medicinskom biohemijom 1

Doc. dr. Zlatan Rimpapa

 

56

42

12

110
(70 + 40)

8
(5 + 3)

Medicinska mikrobiologija 1

Prof. dr. Edina Bešlagić

 

27

27

6

60

4,5

               

Mogući izborni predmeti:

             

Histotehnologija

Prof. dr. Zakira Mornjaković

       

30

2,5

Mehanika lokomotornog sistema

Prof. dr. Ago Omerbašić

       

30

2,5

Odabrane instrumentalne metode hemijske analize u medicinskoj praksi

Doc. dr. Zlatan Rimpapa

       

30

2,5

 

IV (četvrti) ljetni semestar

   

P

V

S

ukupno

ECTS

Fiziologija čovjeka 2

Prof. dr. Emina Nakaš-Ićindić

 

30

60

30

120

10

Medicinska biohemija 2

Doc. dr. Radivoj Jadrić

 

47

33

10

90

8

Medicinska mikrobiologija 2

Prof. dr. Edina Bešlagić

 

25

25

10

60

4,5

Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike

Doc. dr. Radivoj Jadrić

 

31

21

8

60

5
(2+2+1)

 

Mogući izborni predmeti:

             

Integrativni sistemi ljudskog tijela

Prof. dr. Emina Nakaš-Ićindić

       

30

2,5

Mikrobiološke dijagnostičke tehnike

Doc. dr. Sadeta Hamzić

       

30

2,5

Fiziologija sporta

Prof. dr. Jasminko Huskić

       

30

2,5

Unatoč svemu smo alkalni

Doc. dr. Radivoj Jadrić

       

30

2,5

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login