NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

 

V (peti) zimski semestar

   

P

V

S

ukupno

ECTS

Patologija 1

Prof. dr. Svjetlana Radović

 

60

45

15

120

9

Patofiziologija 1

Prof. dr. Miralem Musić

 

30

30

15

75

5

Farmakologija i toksikologija 1

Prof. dr. Nedžad Mulabegović

 

39

30

6

75

5

Radiologija

Prof.dr.Elma KučukalićSelimović

 

25

20

 

45

4

Epidemiologija sa biostatistikom

Prof. dr. Semra Čavaljuga

 

29

28

3

60

4.5

Izborni predmet

         

30

2.5

     

ukupno

405

30

               

Mogući izborni predmeti:

             

Dijagnostičke procedure u patologiji

Doc. dr. Mirsad Dorić

       

30

2,5

Zloupotreba farmakoloških supstanci

Prof. dr Nedžad Mulabegović

       

30

2,5

               

VI (šesti) ljetni semestar

   

P

V

S

Ukupno

ECTS

Patologija 2

Prof. dr. Svjetlana Radović

 

60

45

30

135

10

Patofiziologija 2

Prof. dr. Miralem Musić

 

30

30

15

75

5

Farmakologija i toksikologija 2

Prof. dr. Nedžad Mulabegović

 

39

30

6

75

5

Nuklearna medicina

Prof dr Elma KučukalićSelimović

 

15

10

5

30

2.5

Klinička propedeutika

Prof. dr. Bakir Mehić                  

 

22

43

 

65

5

Izborni predmet

         

30

2.5

     

ukupno

410

30

               

Mogući izborni predmeti:

             

Pedijatrijska nuklearna medicina

Prof.dr Elma KučukalićSelimović

       

30

2,5

Klinička patologija

Prof. dr. Svjetlana Radović

       

30

2,5

               
RAD U AMBULANTI OPĆE/PORODIČNE MEDICINE       120   120  

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login