NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

VII (sedmi) zimski semestar

   

P

V

S

Ukupno

ECTS

Interna medicina

Prof. dr. Hasan Žutić

 

115

305

 

420

28

Izborni predmet

         

30

2

     

ukupno

450

30

               

Mogući izborni predmeti:

             

Endokrini aspekti starenja

Doc. dr. Zelija Velija-Ašimi

 

10

20

 

30

2

Palijativna njega

Prof. dr. Nermina Obralić

 

10

20

 

30

2

Hitna stanja u kardiologiji

Doc. dr. Nabil Naser

 

10

20

 

30

2

 

VIII (osmi) ljetni semestar

   

P

V

S

Ukupno

ECTS

Infektologija

Prof. dr. Nada Koluder-Ćimić

 

30

60

 

90

6

Dermatovenerologija

Prof. dr. Asja Prohić

 

20

40

 

60

4

Neurologija

Prof. dr. Abdulah Kučukalić

 

30

90

 

120

8

Psihijatrija i medicinska psihologija

Prof. dr. Abdulah Kučukalić

 

20

70

 

90

6

Socijalna medicina

Prof. dr. Dragana Nikšić

 

10

20

 

30

2

Higijena

Doc. dr. Amra Ćatović

 

10

20

 

30

2

Izborni predmet

         

30

2

     

ukupno

450

30

               

Mogući izborni predmeti:

             

Infektološka gastroenterologija i hepatologija

Prof. dr. Nada Koluder-Ćimić

 

10

20

 

30

2

Alergijske bolesti kože

Prof. dr. Asja Prohić

 

10

20

 

30

2

Dijetetika

Doc. dr. Amra Ćatović

 

10

20

 

30

2

Klinička neurofiziologija

Doc. dr. Enra Suljić

 

10

20

 

30

2

               

RAD U SPECIJALISTIČKOJ AMBULANTI/POLIKLINICI

   

120

 

120

 

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login