NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

 

IX (deveti) zimski semestar

P

V

S

Ukupno

ECTS

Hirurgija

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović

120

240

360

24

Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom

Prof. dr. Adnan Kapidžić

20

40

60

4

Izborni predmet

30

2

ukupno

450

30

Mogući izborni predmeti:

Spinalna hirurgija

Prof. dr. Kemal Dizdrarević

10

20

30

2

Dječija ortopedija

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović

10

20

30

2

Sportska traumatologija

Prof. dr. Ismet Gavrankapetanović

10

20

30

2

Akutni abdomen

Prof. dr. Haris Tanović

10

20

30

2

Terapija boli

Doc. dr. Ismet Suljević

10

20

30

2

Urgentna urologija

Prof. dr. Dželaludin Junuzović

10

20

30

2

Hitna stanja u otorinolaringologiji

Prof. dr. Adnan Kapidžić

10

20

30

2

 

X (deseti) ljetni semestar

P

V

S

Ukupno

ECTS

Pedijatrija

Prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević

70

140

210

14

Ginekologija

Prof. dr. Sebija Izetbegović

70

140

210

14

Izborni predmet

30

2

ukupno

450

30

Mogući izborni predmeti:

Hitna stanja u pedijatriji

Prof. dr. Senka Mesihović-Dinarević

10

20

30

2

Patologija trudnoće i fetusa

Prof. dr. Sebija Izetbegović

10

20

30

2

RAD U BOLNIČKOJ JEDINICI INTENZIVNE TERAPIJE/KLINIČKOM CENTRU

120

120

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login