NASTAVNI PLAN REFORMIRANOG CURRICULUMA (BOLONJSKI PROCES)

 

XI (jedanaesti) zimski semestar

   

P

V

S

Ukupno

ECTS

Oftalmologija

Prof. dr. Emina Alimanović-Halilović

 

20

40

 

60

4

Fizijatrija i rehabilitacija

Prof. dr. Narcisa Vavra-Hadžiahmetović

 

20

40

 

60

4

Klinička farmakologija

Prof. dr. Nedžad Mulabegović

 

20

40

 

60

4

Molekularna medicina

Doc. dr. Emina Kiseljaković

 

10

20

 

30

2

Porodična/obiteljska medicina

Prof. dr. Izet Mašić

 

45

75

 

120

8

Sudska medicina

Prof. dr. Nermin Sarajlić

 

45

45

 

90

6

Izborni predmet

         

30

2

     

ukupno

450

30

               

Mogući izborni predmeti:

             

Hitna stanja u oftalmologiji

Prof. dr. Emina Alimanović-Halilović

 

10

20

 

30

2

Bolesti očnog dna

Prof. dr. Emina Alimanović-Halilović

 

10

20

 

30

2

Rehabilitacija pacijenata sa spinalnom lezijom

Prof. dr. Narcisa Vavra-Hadžiahmetović

 

10

20

 

30

2

Sudsko-medicinska ekspertiza ljudskih posmrtnih ostataka

Prof. dr. Nermin Sarajlić

 

10

20

 

30

2

Sudsko-medicinska vještačenja

Prof. dr. Nermin Sarajlić

 

10

20

 

30

2

Racionalna laboratorijska dijagnostika u kliničkoj biohemiji

Doc. dr. Sabaheta Hasić

 

10

20

 

30

2

Medicinska informatika

Prof. dr. Izet Mašić

 

10

20

 

30

2

Nuklearna onkologija

Prof. dr. Elma Kučukalić-Selimović

 

10

20

 

30

2

 

XII (dvanaesti) ljetni semestar

         

Ukupno

ECTS

Turnusna nastava:

         

360

24

1.Turnus: Interna medicina

         

90

6

2. Turnus: Hirurgija

         

90

6

3. Turnus: Ginekologija

         

60

4

4. Turnus: Pedijatrija

         

60

4

5. Turnus: Porodična/obiteljska medicina

         

90

6

Završni rad

Mentor

       

90

6

     

ukupno

450

30

 

Morate biti registrirani korisnik da biste pristupili ostalim materijalima na stranici!   Login