mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Posjeta Radne grupe za integraciju FEBS-a Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Kongresi, seminari, skupovi
Četvrtak, 18 Septembar 2014 10:32

U ponedjeljak, 22. 09. 2014. godine predviđen je posjet Radne grupe za integracije FEBS-a (Working Group for Integration of the Federation of European Biochemical Societies). Delegaciju čine: Predsjednik Radne grupe za integraciju prof. dr Mathias Sprinzl sa Odjela za biohemiju Univerziteta Bayreuth, Njemačka, Predsjednica Odbora za edukaciju prof. dr Gül Güner Akdogan, sa Odjela za biohemiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta Dokuz Eylül, Turska, te Predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju prof. dr Jerka Dumić, također iz Radne grupe za integraciju FEBS-a.

Opširnije...
 
Obavještenje za studente postdiplomskog studija o krajnjem roku za sticanje naučnog stepena magistra Medicinskih nauka Ispis
Obavještenja za postdiplomce
Utorak, 16 Septembar 2014 11:39

[ Preuzmite obavještenje ]

 
Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija:korak u budućnost Ispis
CME
Utorak, 16 Septembar 2014 11:16

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 22.09. i 23.09. 2014.g. održat će se stručna radionica pod nazivom "Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija:korak u budućnost"sa učešćem međunarodnih predavača.

 
Ponovljeni konkurs za upis studenata na III ciklus studija – doktorski studij Ispis
Obavještenja
Ponedjeljak, 15 Septembar 2014 13:08

ZBOG POVEĆANOG INTERESA ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ POD NAZIVOM „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI, MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU OBJAVLJUJE:


Na osnovu članova 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 42/13-prečišćeni tekst), članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa-doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br.01-38-2088/13 od 26. 06. 2013. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća br. 01-4-TK-2284/14 od 26. 05. 2014. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-38-2581/14 od 25. 06. 2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje


PONOVLJENI KONKURS
Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
pod naslovom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

Opširnije...
 
Oglas za upis u akademsku 2014/15. godinu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu 2002. godine Ispis
Obavještenja za studente
Četvrtak, 11 Septembar 2014 10:56

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

O B J A V LJ U J E

OGLAS ZA UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002. GODINE

UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU (I OVJERA LJETNOG SEMESTRA) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002.  ĆE SE VRŠITI OD 15.09.2014. GODINE, A NAJKASNIJE DO 29.09.2014. GODINE.

FINANSIJSKE OBAVEZE STUDENATA PRI UPISU PO KATEGORIJAMA:

Opširnije...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 8