MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Posjeta učesnika programa međunarodne razmjene studenata Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

U utorak 14. 07. 2015. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je bio domaćin grupi studenata koja se nalazi u Sarajevu na ljetnoj studentskoj praksi u perodu od 01. 07. do 01. 08. 2015. godine. Studenti dolaze u Sarajevo u okviru međunarodne razmjene studenata medicine, u organizaciji Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini (BOHEMSA).

Opširnije...

Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini

Dana 12.10.2015. godine Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) u suradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu organizira simpozij sa međunarodnim učešćem na temom „Budućnost medicine zasnovane na dokazima i Cochrane-a u Bosni i Hercegovini“. Navedenim simpozijem imamo za cilj potaknuti ključne aktere u edukaciji ljekara, zatim donosioce odluka u zdravstvu, kao i sve koji bi mogli doprinijeti širenju medicine zasnovane na dokazima, te promovirati upotrebu najvišeg nivoa dokaza u medicini-sistematskih/sustavnih pregleda.

Opširnije...