mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
 • Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 22.09. i 23.09. 2014.g. održat će se stručna radionica pod nazivom "Medicinski fakultet u Sarajevu i kontinuirana medicinska edukacija:korak u budućnost" sa učešćem međunarodnih predavača.

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Ponovljeni konkurs za upis studenata na III ciklus studija – doktorski studij Ispis
Obavještenja
Ponedjeljak, 15 Septembar 2014 13:08

ZBOG POVEĆANOG INTERESA ZA UPIS STUDENATA NA TREĆI CIKLUS STUDIJA – DOKTORSKI STUDIJ POD NAZIVOM „BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/2015. GODINI, MEDICINSKI FAKULTET U SARAJEVU OBJAVLJUJE:


Na osnovu članova 74. i 78. Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona Sarajevo br. 42/13-prečišćeni tekst), članova 23. do 30. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, člana 116. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na studijski program III (trećeg) ciklusa-doktorski studij Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br.01-38-2088/13 od 26. 06. 2013. godine, Odluke Nastavno-naučnog vijeća br. 01-4-TK-2284/14 od 26. 05. 2014. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje javnog konkursa br. 01-38-2581/14 od 25. 06. 2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje


PONOVLJENI KONKURS
Za upis studenata na TREĆI CIKLUS STUDIJA-DOKTORSKI STUDIJ
pod naslovom BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini

Opširnije...
 
Oglas za upis u akademsku 2014/15. godinu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu 2002. godine Ispis
Obavještenja za studente
Četvrtak, 11 Septembar 2014 10:56

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

O B J A V LJ U J E

OGLAS ZA UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002. GODINE

UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU (I OVJERA LJETNOG SEMESTRA) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002.  ĆE SE VRŠITI OD 15.09.2014. GODINE, A NAJKASNIJE DO 29.09.2014. GODINE.

FINANSIJSKE OBAVEZE STUDENATA PRI UPISU PO KATEGORIJAMA:

Opširnije...
 
Oglas za upis u akademsku 2014/15. godinu za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu Ispis
Obavještenja za studente
Četvrtak, 11 Septembar 2014 10:53

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

O B J A V LJ U J E

OGLAS ZA UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM CURRICULUMU (UPIS U DRUGU DO ŠESTE GODINE STUDIJA)

UPIS U AKADEMSKU 2014/15. GODINU (I OVJERA LJETNOG SEMESTRA) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM CURRICULUMU ĆE SE VRŠITI OD 15.09.2014. GODINE, A NAJKASNIJE DO 29.09.2014. GODINE.

FINANSIJSKE OBAVEZE STUDENATA PRI UPISU (KOJI STUDIRAJU PO RANIJIM CIJENAMA) PO KATEGORIJAMA:

Opširnije...
 
Info sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH Ispis
Fakultet
Srijeda, 10 Septembar 2014 08:29

tempus one health

 

Info sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH i prezentacija rezultata dosadašnjih istraživanja ovog projekta – Ispitivanje potreba bh. ekonomije i tržišta s ciljem jačanja kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i promocije ONE HEALTH koncepta – bit će održane 11. i 12. septembra 2014. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu (Veterinarski i Medicinski fakultet) je učesnik u Tempus projekta Javno zdravstvo u državama Zapadnog Balkana – unapređenje sektora i razvoj "ONE HEALTH" visokoobrazovne i naučnoistraživačke arhitekture (1HEALTH) koji se realizira zajedno sa univerzitetima (veterinarskim i medicinskim fakultetima) u Milanu (Italija), koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja Kosova i WUS Austrija. Ciljevi ovog projekta su jačanje nastavnih i istraživačkih kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i povezivanje sa EU institucijama, promocija ONE HEALTH koncepta u zemljama Zapadnog Balkana kao i razvijanje i implementacija master studija u toj oblasti zajedno sa evropskim partnerskim institucijama.

Jedna od prvih aktivnosti u realizaciji projekta odnosila se na ispitivanje o tome koje su to nacionalne odnosno regionalne potrebe ekonomije i tržišta u oblasti javnog zdravstva, a s ciljem ugrađivanja istih u nastavni plan i program master studija. Naime, planirani master studij ima za cilj edukaciju i promociju ONE HEALTH koncepta i primjenu EU standarda u zemljama Zapadnog Balkana, ali u obimu i obliku koji će korespondirati sa sadašnjim nivoom i oslikavati naše potrebe u toj oblasti.

[ preuzmi program ]

 
Posjeta delegacije Univerziteta „Kralj Saud“ Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Ponedjeljak, 01 Septembar 2014 12:53

U okviru višednevne posjete Bosni i Hercegovini , Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu posjetio je 29.08.2014 uvaženi prof. dr Sami Al-Nassar, rukovodilac odjela Medicinske edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta „Kralj Saud“ iz Kraljevine Saudijske Ararbije. U pratnji prof. dr Al-Nassar-a , Medicinski fakultet u Sarajevu posjetio je prof.dr Khalid AdDamigh, generalni direktor Kulturnog centra „Kralj Fahd“i ataše za kulturu Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu.

U konstruktivnom razgovoru sa dekanom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Almirom Hadžović-Džuvo i prodekanom za međunarodnu saradnju, doc.dr Eminom Kiseljaković, dogovoreni su dalji oblici saradnje i pomoć Kraljevine Saudijske Arabije Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 7