mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture

OGLASI I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora Ispis
Petak, 28 Februar 2014 09:58


Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje


JAVNI OGLAS
za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora

1. Uvjeti za izbor:
a) da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
d) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine.

3. Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

4. Uz prijavu, kandidati za člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
- kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
- motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
- odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,
- potvrdu fakulteta/akademije o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
- potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.
Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

5. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 
Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood Ispis
Edukacija
Četvrtak, 06 Februar 2014 10:58

2014 Call for applications now online
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Universities of the Coimbra Group offer short-term visits to young researchers from higher education institutions from countries in the European Neighbourhood. The main aim of this scholarship programme is to enable scholars to undertake research in which they are engaged in their home institution and to help them establish academic and research contacts.

The eligible countries for the 2014 edition are the following:
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian Authority, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

The scheme is intended for younger academics (normally those under the age of 35). Applicants should be nationals of and current residents in one of the above-listed countries, and be current academic staff members of a university located in one of the above-mentioned eligible countries or an equivalent higher education institution. Furthermore, in most cases they should be of postdoctoral or equivalent status, although some institutions may offer opportunities to doctoral students.

The online application is available here until 31 March 2014: 
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

For further information, please contact Anna Quici ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 


Stranica 2 od 8

Obavještenja za studente

Plan obavljanja uvodnog – teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 10.04.2014
Prijem prijava za aprilski ispitni rok 2014. godine za studente koji studiraju po planu nastave iz 2002. godine
Objavljeno: 07.03.2014
Plan turnusne nastave za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine
Objavljeno: 10.02.2014
Raspored nastave za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine
Objavljeno: 10.02.2014
Plan obavljanja uvodnog - teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 29.01.2014
Odluka i usvajanje preliminarne rang liste kandidata ua upis u III ciklus studija - doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo"
Objavljeno: 10.01.2014
Plan odvijanja nastave koja se ne može održati u dane državnih praznika
Objavljeno: 01.11.2013
Izmijenjeni raspored predavanja prvog semestra akademske 2013/2014. godine (Bolonja)
Objavljeno: 10.10.2013
Spisak specijalizanata za uvodno predavanje
Objavljeno: 05.09.2013
Plan obavljanja uvodnog – teorijskog dijela specijalizacije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu
Objavljeno: 05.09.2013
Potrebna dokumentacija za predaju završnih radova studenata kojima je usvojen izvještaj o ocjeni završnog rada
Objavljeno: 17.06.2013
Zahtjev studenta za ocjenu završnog rada
Objavljeno: 20.05.2013
Uputstvo za sastavljanje izvještaja o završnom radu
Objavljeno: 20.05.2013
Saglasnost mentora za predaju završnog rada za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu
Objavljeno: 20.05.2013
Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ocjenu i odbranu završnog rada za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu
Objavljeno: 20.05.2013