MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU 
   

Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa
Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i  Medicinskim fakultetom Sveučilišta
u Mostaru (MFSM), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a pod nadzorom Federalnog
ministarstva zdravstva

ORGANIZUJU

Kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

više informacija...          više informacija...

Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

OBAVJEŠTENJE

Preliminarna lista kandidata koji su konkurisali za prijem na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ u akademskoj 2015/2016. godini

Svi kandidati mogu podnijeti žalbu Komisiji za razmatranje žalbi kandidata za upis na doktorski studij „Biomedicina i zdravstvo“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u roku od 3 (tri) dana pismeno, putem Protokola, a najkasnije do četvrtka, 07. 01. 2016. godine u 12 sati.

Opširnije...

Obavještenje o prijavi ispita za studente koji studiraju po predbolonjskom planu i programu

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI KOJI STUDIRAJU PO PREDBOLONJSKOM PLANU I PROGRAMU (stari plan i program iz 2002. Godine) DA PRIJAVE ZA I (prvi) JANUARSKO- FEBRUARSKI ISPITNI ROK MOGU PREDATI OD (ponedeljka) 14.12.2015. godine DO (utorka) 22.12.2015. godine ISKLJUČIVO U VRIJEME RADA ŠALTERA SA STUDENTIMA.

PRIJAVE ZA II (drugi) TERMIN JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA PREDATI ODMAH PO OKONČANJU I SAZNANJU REZULTATA PRVOG TERMINA. TERMINI ISPITNIH ROKOVA SU OGLAŠENI NA ŠALTERIMA SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR.

Napomena: naknadne prijave se neće primati.

Služba za nastavu i NIR