mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Fakultet
Linkovi prema web stranama drugih institucija
Prikazati # 
1 Univerzitet u Sarajevu
2190
2 Medicinski fakultet u Tuzli
2118
3 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2626
4 Univerzitet u Mostaru
1350
5 Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
1914
6 Univerzitet u Zenici
1435
7 The Medical Faculty of Heidelberg
1831
8 Karolinska Institutet
1322
9 Medicinski fakultet Zagreb
1604
10 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1521
11 Univerzitet u Bihaću
1471
12 Univerzitet u Banjoj Luci
1565
13 Medicinski fakultet Banja Luka
1866
14 Medicinski fakultet u Foči
2028
15 Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
2064
16 Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1644
17 Harvard Medical School
1404
18 World Health Organization
Svjetska zdravstvena organizacija
1265
19 Katedra za medicinsku biohemiju MF
1994
20 Institut i Katedra za sudsku medicinu
1612
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Studijski programi i edukacija

Dodiplomski studij
Doktorski studij
CME
Linkovi
ECTS
Načini i metode procjene znanja
Izdavačka djelatnost:

Odbor za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta

Akademska godina:
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012