mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Fakultet
Linkovi prema web stranama drugih institucija
Prikazati # 
1 Univerzitet u Sarajevu
2180
2 Medicinski fakultet u Tuzli
2111
3 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2620
4 Univerzitet u Mostaru
1344
5 Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
1907
6 Univerzitet u Zenici
1427
7 The Medical Faculty of Heidelberg
1820
8 Karolinska Institutet
1316
9 Medicinski fakultet Zagreb
1599
10 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1514
11 Univerzitet u Bihaću
1466
12 Univerzitet u Banjoj Luci
1561
13 Medicinski fakultet Banja Luka
1855
14 Medicinski fakultet u Foči
2021
15 Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
2058
16 Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1638
17 Harvard Medical School
1398
18 World Health Organization
Svjetska zdravstvena organizacija
1262
19 Katedra za medicinsku biohemiju MF
1989
20 Institut i Katedra za sudsku medicinu
1608
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Studijski programi i edukacija

Dodiplomski studij
Doktorski studij
CME
Linkovi
ECTS
Načini i metode procjene znanja
Izdavačka djelatnost:

Odbor za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta

Akademska godina:
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012