mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Fakultet
Linkovi prema web stranama drugih institucija
Prikazati # 
1 Univerzitet u Sarajevu
2175
2 Medicinski fakultet u Tuzli
2106
3 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2615
4 Univerzitet u Mostaru
1341
5 Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
1905
6 Univerzitet u Zenici
1424
7 The Medical Faculty of Heidelberg
1811
8 Karolinska Institutet
1314
9 Medicinski fakultet Zagreb
1598
10 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1513
11 Univerzitet u Bihaću
1460
12 Univerzitet u Banjoj Luci
1559
13 Medicinski fakultet Banja Luka
1852
14 Medicinski fakultet u Foči
2020
15 Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
2056
16 Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1634
17 Harvard Medical School
1394
18 World Health Organization
Svjetska zdravstvena organizacija
1260
19 Katedra za medicinsku biohemiju MF
1985
20 Institut i Katedra za sudsku medicinu
1603
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Studijski programi i edukacija

Dodiplomski studij
Doktorski studij
CME
Linkovi
ECTS
Načini i metode procjene znanja
Izdavačka djelatnost:

Odbor za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta

Akademska godina:
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012