mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Fakultet
Linkovi prema web stranama drugih institucija
Prikazati # 
1 Univerzitet u Sarajevu
2135
2 Medicinski fakultet u Tuzli
2058
3 Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2563
4 Univerzitet u Mostaru
1312
5 Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru
1854
6 Univerzitet u Zenici
1403
7 The Medical Faculty of Heidelberg
1742
8 Karolinska Institutet
1288
9 Medicinski fakultet Zagreb
1568
10 Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1483
11 Univerzitet u Bihaću
1422
12 Univerzitet u Banjoj Luci
1529
13 Medicinski fakultet Banja Luka
1817
14 Medicinski fakultet u Foči
1980
15 Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu
2013
16 Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu
1602
17 Harvard Medical School
1367
18 World Health Organization
Svjetska zdravstvena organizacija
1236
19 Katedra za medicinsku biohemiju MF
1959
20 Institut i Katedra za sudsku medicinu
1563
  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
Stranica 1 od 2

Studijski programi i edukacija

Dodiplomski studij
Doktorski studij
CME
Linkovi
ECTS
Načini i metode procjene znanja
Izdavačka djelatnost:

Odbor za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta

Akademska godina:
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012