mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Odbrane doktorske disertacije:1. Mr.sci.dr. Zulejha Merhemić.,2. Mr.sci.dr. Đemil Omerović Ispis
Fakultet
Petak, 07 Septembar 2012 14:15

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Obavještava sve zainteresirane da će:

 

1. MR. SCI. DR. ZULEJHA MERHEMIĆ braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

«CT ANGIOGRAFIJA KRVNIH SUDOVA MOZGA:EVALUACIJA MAKSIMALNO INTENZIVNE PROJEKCIJE (MIP) I VOLUMEN RENDERING (VR) REKONSTRUKCIJE U ODNOSU NA NALAZ OPERATIVNOG ZAHVATA ILI DIGITALNE SUBTRAKCIONE ANGIOGRAFIJE (DSA) KOD NETRAUMATSKOG INTRAKRANIJALNOG KRVARENJA»

 

 

u ponedeljak 08. oktobra/listopada 2012. godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90

 

 

 

2. MR. SCI. DR. ĐEMIL OMEROVIĆ braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

«KOMPARACIJA USPJEŠNOSTI ZARASTANJA PRIJELOMA FEMURA TIBIE LIJEČENIH METODOM INTRAMEDULARNE OSTEOSINTEZE SA STATIČKIM I DINAMIČKIM ČAVLIMA»

 

 

u petak 12. oktobra/listopada 2012. godine, u 12:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 

 

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

Studijski programi i edukacija

Dodiplomski studij
Doktorski studij
CME
Linkovi
ECTS
Načini i metode procjene znanja
Izdavačka djelatnost:

Odbor za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta

Akademska godina:
2013 / 2014
2012 / 2013
2011 / 2012