mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Sve novosti
Ispis
Četvrtak, 30 Oktobar 2014 14:56
 
Ispis
Četvrtak, 30 Oktobar 2014 14:56
 
Ispis
Četvrtak, 30 Oktobar 2014 14:56
 
Ispis
Četvrtak, 30 Oktobar 2014 14:56
 
Odbrana magistarskog rada: Dr Aladin Čarovac Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 27 Oktobar 2014 15:54

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Aladin Čarovac braniti magistarski rad pod naslovom:

«ODNOS ULTRAZVUČNOG PREGLEDA URINARNOG TRAKTA U B-MODU I ULTRAZVUČNE MIKCIONE CISTOGRAFIJE U EVALUACIJI VEZIKOURETERALNOG REFLUKSA KOD DJECE»

u četvrtak  27. novembra/studenog  2014.godine  u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Gjulera Dedović Halilbegović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 27 Oktobar 2014 15:53

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Gjulera DedovićHalilbegović braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ HIRURŠKOG TRETMANA U PRVOM OPERACIONOM PERIODU ZA PREŽIVLJAVANJE ŽIVOTNO UGROŽENI-TRAUMATIZIRANIH PACIJENATA»

U petak  21. novembra/studenog  2014.godine  u 13:00 satiu malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Edin Omerbašić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 22 Oktobar 2014 14:32

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Edin Omerbašić braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROGNOSTIČKI ZNAČAJ ANATOMSKE DOMINANTNOSTI KORONARNE CIRKULACIJE KOD BOLESNIKA SA HIRURŠKOM REVASKULARIZACIJOM MIOKARDA»

u utorak  04. novembra/studenog  2014.godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr. sci. dr Mirsad Babić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 22 Oktobar 2014 08:56

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

Mr. sci. dr Mirsad Babić  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«IMUNODETEKCIJA I KVANTIFIKACIJA ANGIOGENEZE I LIMFANGIOGENEZE U NEMIKROCELULARNOM KARCINOMU PLUĆA»

  

u petak  21. novembra/studenog  2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA Ispis
Konkursi, stipendije, javni pozivi
Srijeda, 15 Oktobar 2014 14:37

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od
25. 06. 2014. i 24.09. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

 RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

 

[ Preuzmi konkurs ]

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Amela Kečo Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 09 Oktobar 2014 09:13

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Amela Kečo braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROCJENA DESETOGODIŠNJEG RIZIKA ZA RAZVOJ DIABETES MELLITUS-a TIP 2 UPOTREBOM MODIFICIRANOG FINDRISC RIZIK SKORA»

u srijedu 12. novembra/studenog 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Tamara Jovović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 09 Oktobar 2014 09:11

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Tamara Jovović braniti magistarski rad pod naslovom:

«TINEA CAPITIS: EPIDEMIOLOŠKE, ETIOLOŠKE I KLINIČKE KARAKTERISTIKE»

u utorak 11. novembra/studenog 2014.godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Univerzitetu u Sarajevu dodijeljena institucionalna akreditacija Ispis
Edukacija
Srijeda, 08 Oktobar 2014 08:24

Analizirajući izvještaj Komisije stručnjaka kao i preporuku Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo je ocijenilo da su ispunjeni svi propisani uvjeti za izdavanje institucionalne akreditacije, te je 18. 9. 2014. godine donijelo Rješenje kojim se Univerzitetu u Sarajevu dodjeljuje institucionalna akreditacija.

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Komisije za ocjenu usklađenosti rješenja o akreditaciji visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu, a na osnovu zaključka sa 17. sjednice Stručnog kolegija Agencije, održane 26. 9. 2014. godine, donijela Rješenje da se u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini izvrši upis visokoškolske ustanove Univerzitet u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je, u organizacionom pogledu, velika i složena javna ustanova čiju osnovnu strukturu danas čini trideset organizacionih jedinica: dvadeset i dva fakulteta, tri akademije i pet naučnoistraživačkih instituta, unutar šest grupacija iz područja društvenih, humanističkih, medicinskih, tehničkih, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka te umjetnosti. Među pridruženim članicama Univerziteta su Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Gazi Husrev-begova biblioteka i Zemaljski muzej BiH te druge univerzitetske jedinice.

„Osnovno strateško opredjeljenje Univerziteta u Sarajevu je da bude autonomna akademska zajednica nastavnika, istraživača, umjetnika i studenata, inkorporirana u međunarodnu univerzitetsku i akademsku zajednicu. Pored internacionalizacije kao jednog od ključnih strateških ciljeva, Univerzitet ima za cilj kontinuirano jačati svoju ulogu odgovorne institucije unutar društvene zajednice u kojoj djeluje te ulogu prepoznatljivog središta naučnog i umjetničkog rada koje okuplja timove domaćih i međunarodnih stručnjaka i umjetnika oko projekata relevantnih u domaćem, regionalnom te širem društvenom kontekstu i okruženju", naglašava prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu.

Kao vodeći univerzitet u Bosni i Hercegovini, Univerzitet u Sarajevu se ne ograničava samo na pitanje domaće institucionalne akreditacije već je činio i značajne korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa. Kao uspješne primjere programske akreditacije, navodimo da je Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu dobio akreditacije od nekoliko akreditacijskih kuća: Bureau Veritas (ISO 9001:2008), AQA, EFMD (EPAS), kao i uspješno okončan proces međunarodnog akreditiranja studijskih programa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od ASIIN-a, njemačke akreditacione agencije. Riječ je o četirima studijskim programima prvog ciklusa studija: „Automatika i elektronika", „Elektroenergetika", „Računarstvo i informatika" te „Telekomunikacije". Također, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu je poduzeo odgovarajuće korake ka međunarodnoj akreditaciji studijskih programa.

(preuzeto sa www.unsa.ba)

 
Obilježavanje Svjetskog dana srca Ispis
Petak, 26 Septembar 2014 14:41
Udruženje studenata Medicinskog fakulteta će u saradnji sa JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo učestvovati u obilježavanju Svjetskog dana srca u ponedjeljak, 29.09.2014. godine na Trgu Oslobođenja – Alija Izetbegović, u periodu od 12 do 15 sati.

Pozivamo građane da dođu na Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović u dato vrijeme i iskoriste priliku da izmjere šećer u krvi, krvni pritisak, tjelesnu težinu, obim struka, indeks tjelesne mase i posavjetuju se sa zdravstvenim stručnjacima o prevenciji i tretmanu kardiovaskularnih oboljenja.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Adnan Zećo Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 23 Septembar 2014 13:56

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Adnan Zećo braniti magistarski rad pod naslovom:

«PROCJENA EFIKASNOSTI FENOLSKOG TRETMANA U ODNOSU NA HIRURŠKI TRETMAN PRIMARNIM ZATVARANJEM HRONIČNOG PILONIDALNOG SINUSA»

u četvrtak 23. oktobra/listopada 2014.godine, u 12:00 u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr. sci. dr Nadža Zubčević Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 23 Septembar 2014 12:05

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

Mr. sci. dr Nadža Zubčević   braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«UPOTREBA INDIREKTNIH MARKERA U PROCJENI STEPENA FIBROZE I PREDIKCIJE RAZVOJA CIROZE JETRE KOD HEPATITISA C»

  

u srijedu 08. oktobra/listopada 2014.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

 

Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Asim Spahović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 23 Septembar 2014 12:04

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Asim Spahović braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA DIJAGNOSTIČKIH VRIJEDNOSTI ULTRAZVUČNIH METODA I HISTEROSKOPIJE U OBJEKTIVIZACIJI STEČENIH INTRAUTERINIH ABNORMALNOSTI»

u ponedeljak 20. oktobra/listopada 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Deniz Bulja Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 23 Septembar 2014 12:01

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Deniz Bulja braniti magistarski rad pod naslovom:

«PRISUSTVO I ZNAČAJ ANATOMSKIH VARIJACIJA FACIJALNOG KANALA ANALIZIRANIH KOMPJUTERIZIRANOM TOMOGRAFIJOM»

u petak 17. oktobra/listopada 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr. sci. dr Nadža Zubčević Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 19 Septembar 2014 15:16

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

Mr. sci. dr Nadža Zubčević braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«UPOTREBA INDIREKTNIH MARKERA U PROCJENI STEPENA FIBROZE I PREDIKCIJE RAZVOJA CIROZE JETRE KOD HEPATITISA C»

  

 

u srijedu 08. oktobra/listopada 2014.godine, u 12:00 satiu malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Posjeta Radne grupe za integraciju FEBS-a Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Kongresi, seminari, skupovi
Četvrtak, 18 Septembar 2014 10:32

U ponedjeljak, 22. 09. 2014. godine predviđen je posjet Radne grupe za integracije FEBS-a (Working Group for Integration of the Federation of European Biochemical Societies). Delegaciju čine: Predsjednik Radne grupe za integraciju prof. dr Mathias Sprinzl sa Odjela za biohemiju Univerziteta Bayreuth, Njemačka, Predsjednica Odbora za edukaciju prof. dr Gül Güner Akdogan, sa Odjela za biohemiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta Dokuz Eylül, Turska, te Predstojnica Zavoda za biokemiju i molekularnu biologiju prof. dr Jerka Dumić, također iz Radne grupe za integraciju FEBS-a.

Opširnije...
 
Info sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH Ispis
Fakultet
Srijeda, 10 Septembar 2014 08:29

tempus one health

 

Info sesija u okviru Tempus projekta 1HEALTH i prezentacija rezultata dosadašnjih istraživanja ovog projekta – Ispitivanje potreba bh. ekonomije i tržišta s ciljem jačanja kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i promocije ONE HEALTH koncepta – bit će održane 11. i 12. septembra 2014. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu (Veterinarski i Medicinski fakultet) je učesnik u Tempus projekta Javno zdravstvo u državama Zapadnog Balkana – unapređenje sektora i razvoj "ONE HEALTH" visokoobrazovne i naučnoistraživačke arhitekture (1HEALTH) koji se realizira zajedno sa univerzitetima (veterinarskim i medicinskim fakultetima) u Milanu (Italija), koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja Kosova i WUS Austrija. Ciljevi ovog projekta su jačanje nastavnih i istraživačkih kapaciteta u oblasti javnog zdravstva i povezivanje sa EU institucijama, promocija ONE HEALTH koncepta u zemljama Zapadnog Balkana kao i razvijanje i implementacija master studija u toj oblasti zajedno sa evropskim partnerskim institucijama.

Jedna od prvih aktivnosti u realizaciji projekta odnosila se na ispitivanje o tome koje su to nacionalne odnosno regionalne potrebe ekonomije i tržišta u oblasti javnog zdravstva, a s ciljem ugrađivanja istih u nastavni plan i program master studija. Naime, planirani master studij ima za cilj edukaciju i promociju ONE HEALTH koncepta i primjenu EU standarda u zemljama Zapadnog Balkana, ali u obimu i obliku koji će korespondirati sa sadašnjim nivoom i oslikavati naše potrebe u toj oblasti.

[ preuzmi program ]

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Larisa Mešić Đogić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Subota, 06 Septembar 2014 12:32

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Larisa Mešić Đogić braniti magistarski rad pod naslovom:

«KORELACIJA INFEKCIJE CERVIKALNOG KANALA I PRISUSTVA VEZUJUĆEG PROTEINA-1 INZULINU SLIČNOG FAKTORA RASTA (IGFBP-1) U CERVIKALNOJ SLUZI KOD PRIJETEĆEG PRIJEVREMENOG POROĐAJA»

u  petak 19. septembra/rujna  2014.godine, u 14:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Posjeta delegacije Univerziteta „Kralj Saud“ Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Ponedjeljak, 01 Septembar 2014 12:53

U okviru višednevne posjete Bosni i Hercegovini , Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu posjetio je 29.08.2014 uvaženi prof. dr Sami Al-Nassar, rukovodilac odjela Medicinske edukacije Medicinskog fakulteta Univerziteta „Kralj Saud“ iz Kraljevine Saudijske Ararbije. U pratnji prof. dr Al-Nassar-a , Medicinski fakultet u Sarajevu posjetio je prof.dr Khalid AdDamigh, generalni direktor Kulturnog centra „Kralj Fahd“i ataše za kulturu Ambasade Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu.

U konstruktivnom razgovoru sa dekanom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr Almirom Hadžović-Džuvo i prodekanom za međunarodnu saradnju, doc.dr Eminom Kiseljaković, dogovoreni su dalji oblici saradnje i pomoć Kraljevine Saudijske Arabije Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Naučni simpozij: Epidemiologija danas između istoka i zapada Ispis
Kongresi, seminari, skupovi
Četvrtak, 28 Avgust 2014 12:43

Medicinski fakultet, Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, Regionalni Ured za Evropu – program za Influencu i druge respiratorne patogene iz Kopenhagena, organizuju naučni simpozij: Epidemiologija danas između istoka i zapada od 3-5. septembra 2014. godine.

Ovaj Simpozij okuplja epidemiologe iz cijele Bosne i Hercegovine i iz susjednih zemalja (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Makedonije) te iz nekoliko zemalja Evrope (Rusije, Turske, VelikeBritanije…), a u cilju razmjena iskustava iz edukacije kako praktične epidemiologije (specijalizacije) tako i akademskih programa u Regionu i svijetu. 

Takođe će se raspravljati i o smjernicama u poboljšanju i jačanju u ove oblasti. 

Opširnije...
 
Konkurs za izbor u naučnonastavna, naučna i istraživačka zvanja Ispis
Edukacija
Ponedjeljak, 25 Avgust 2014 14:27

Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju („Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13-prečišćeni tekst), Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo broj: 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 25. 06. 2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU

 MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U NAUČNONASTAVNA, NAUČNA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA

 

[ Preuzmite tekst konkursa ]

 

 

 
Obavijest o kolektivnom godišnjem odmoru Ispis

 

Obavještavamo Vas da će kolektivni godišnji odmor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu trajati do 22.08.2014 godine.
 
Interni poziv za učešće u programu TRAIN u akademskoj 2014/2015 godini Ispis
Edukacija
Petak, 18 JULY 2014 13:07

Interni poziv za učešće u programu TRAIN u akademskoj 2014/2015 godini

Univerzitet u Sarajevu u čestvuje u programu obuke TRAIN (Training & Research for Academic Newcomers) koji finansira Fondacija kralja Baudouina, a koji podrazumijeva implementaciju modula za akademsko osoblje na četiri Univerziteta na Zapadnom Balkanu (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Novom Sadu i Univerzitet u Podgorici). Partneri iz Evropske unije su Univerzitet u Gentu (koordinator), Univerzitet u Kentu, Univerzitet Uppsala, Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu, UP Transfer Gmbh, Santander Group i Fondacija kralja Baudouina.

Program se sastoji od sedam modula koji pokrivaju tri tematske cjeline:

  • obrazovni proces (koncipiranje kurikuluma i efikasnost predavanja),
  • istraživanje (metodika istraživanja i informacijska pismenost, reference system) i
  • razvoj komunikacijskih vještina (umrežavanje, timski rad i sl.).

Pozivaju se zainteresirani asistenti, viši asistenti i docenti da se prijave za učešće u TRAIN modulima u okviru jednog od ponuđenih ciklusa (broj učesnika jednog ciklusa je ograničen na 25). Poželjno je znanje engleskog jezika.

Više detalja u vezi sa prijavom dostupno je u okviru internog poziva koji je objavljen na stranici Univerziteta u Sarajevu (www.unsa.ba).
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE za učešće u programu TRAIN je 08. 09. 2014. godine.

Interni poziv u cjelosti:  http://unsa.ba/s/images/stories/novosti/Train%20Program%20Obuke/TRAIN_Interni_Poziv_sep_2014.pdf

 
Obavijest za kandidate koji su položili prijemni ispit a koji se nalaze ispod dozvoljene upisne kvote Ispis
Upis
Petak, 18 JULY 2014 10:08

O B A V I J E S T

ZA KANDIDATE KOJI SU POLOŽILI PRIJEMNI ISPIT A KOJI SU SE NALAZILI ISPOD DOZVOLJENE UPISNE KVOTE
(za koje je Fakultet uputio molbu Senatu Univerziteta u Sarajevu za proširenje liste kandidata koji su stekli uvjete za upis na Medicinski fakultet u Sarajevu)

 

U skladu sa Odlukom Senata br.01-38-2775/14 od 16. 07. 2014. godine omogućava se upis kandidatima koji su stekli pravo upisa (položili prijemni ispit) u kategoriju samofinansirajućih studenata.

Upis se vrši do 25.07.2014. Ostali detalji vezani za upis na web stranici Fakulteta.

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 
Oglas za upis studenata u I godinu studija Ispis
Upis
Srijeda, 16 JULY 2014 13:01

 

OGLAS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2014/15. GODINI

 

Upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu akademske 2014/15. godine vršit će se u periodu od 17. do 25. 07. 2014. godine

 

 [ Preuzmi informacije o potrebnim dokumentima za upis ]

 

 
Konačna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit 08.07. 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Upis
Utorak, 15 JULY 2014 17:04

 

Preuzmi konačnu rang listu kandidata koji su polagali prijemni ispit ]

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Aida Mujaković Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 11 JULY 2014 15:04

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

 

Dr Aida Mujaković braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«REZULTATI BIOHEMIJSKIH ANALIZA I KLINIČKE KARAKTERISTIKE PLEURALNOG PUNKTATA KOD RAZLIČITIH PATOLOŠKIH STANJA»

u petak 05. septembra/rujna 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Lejla Smailbegović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 11 JULY 2014 15:03

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Obavještava sve zainteresovane da će:

 

 Dr Lejla Smailbegović braniti magistarski rad pod naslovom:

«ZNAČAJ OSTEOPOROZE NA PRIJELOME KUKA U TREĆEM ŽIVOTNOM DOBU»

u četvrtak 04. septembra/rujna 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr. sci. dr Mirsada Terzić-Avdagić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 11 JULY 2014 15:01

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

 

Obavještava sve zainteresovane da će: 

 Mr. sci. dr Mirsada Terzić-Avdagić  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

 

«KORELACIJA KONCENTRACIJE HbA1c SA UČESTALOŠĆU AKUTNE ISHEMIJSKE BOLESTI SRCA KOD DIJABETIČARA»

  

u ponedeljak  08. septembra/rujna 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

 

  Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 
Odbrana doktorske disertacije: dr Aida Filipović Hadžiomeragić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 11 JULY 2014 14:58

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU 

 

 Obavještava sve zainteresovane da će: 

 

Mr. sci. dr Aida Filipović Hadžiomeragić  braniti doktorsku disertaciju  pod naslovom:

«ISPITIVANJE RAZVOJA I IMPLEMENTACIJE POLITIKA VEZANIH ZA PREVENCIJU GOJAZNOSTI»


u petak. 29  augusta/kolovoza  2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

 

 

Doktorske disertacije i magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Spisak kandidata za prijemni i raspored po amfiteatrima (juli 2014) Ispis
Upis
Ponedjeljak, 07 JULY 2014 15:44

Spisak kandidata koji su aplicirali za polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu za upis u I (prvu) godinu studija u akademskoj 2014/15 godini: Preuzmi spisak

 
Vazno obavjestenje za kandidate koji polazu prijemni Ispis
Upis
Ponedjeljak, 07 JULY 2014 12:26

VAŽNA OBAVIJEST ZA KANDIDATE KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA STUDIJ MEDICINE AKADEMSKE 2014/15. GODINE

KANDIDATI KOJI SU PRIJAVILI POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA, ZAKAZANOG ZA UTORAK, 08. 07. 20134. GODINE OBAVEZNI SU DOĆI U 8,00 SATI.

Ispit će se održati u amfiteatrima Medicinskog fakulteta u Sarajevu i to dva amfiteatra u krugu Fakulteta (Čekaluša 90) i dva amfiteatra u krugu KCUS-a (Bolnička 25).

Raspored polaganja prijemnog ispita po amfiteatrima bit će oglašen na web stranici Fakulteta i Portirnici Fakulteta u ponedjeljak, 07. 07. 2014. godine (poslije 15,00 sati).

Prijemni ispit će trajati tri sata i trideset minuta.

NA PRIJEMNI ISPIT KANDIDATI SU DUŽNI PONIJETI:

-        ličnu kartu/pasoš

-        kalkulator (digitron)

Strogo se zabranjuje unošenje mobilnih telefona i druge komunikacijske opreme u amfiteatre prilikom polaganja ispita. Kandidati kod kojih se nađu mobitel ili bilo kakav drugi vid komunikacijske opreme bit će odstranjeni sa ispita.

SLUŽBA ZA NASTAVU I NIR

 
Rezultati probnog testa prijemnog ispita Ispis
Upis
Ponedjeljak, 30 Juni 2014 12:16

INFORMACIJA

o rezultatima probnog testa prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

 

Rezultati probnog testa prijemnog ispita su oglašeni na ulazu u Medicinski fakultet u Sarajevu.

Napomena: rezultati probnog testa su isključivo probna provjera znanja na završetku pripremne nastave.

Ovi rezultati nemaju uticaj na rezultate prijemnog ispita niti na rang listu pri prijemu kandidata.

 
Informacija o polaganju probnog testa prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Upis
Četvrtak, 26 Juni 2014 13:47

Polaganje probnog testa prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 28. 06 2014. godine sa početkom u 9,00 u velikom i malom amfiteatru (u krugu KCUS-a).

Potrebno je da kandidati dođu u 8,30.
Kandidati su u obavezi sa sobom ponijeti identifikacioni dokument i pristupnicu probnom testu.

Rezultati probnog testa bit će oglašeni u ponedjeljak, 30. 06. 2014. godine.

 
Informacije o održavanju prijemnog ispita za upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu Ispis
Upis
Srijeda, 25 Juni 2014 12:34

[ preuzmi obavijest o održavanju prijemnog ispita ]

preuzmi aplikaciju za prijemni ispit ]

[ preuzmi konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini ]

Broj žiro računa za uplatu za prijemni ispit:  3389002208183767, UNI CREDIT BANKA 
Korisnik: Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90.

 
Informacije o održavanju prijemnog ispita za upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu Ispis
Utorak, 24 Juni 2014 08:14

[ preuzmi obavijest o održavanju prijemnog ispita ]

[ preuzmi aplikaciju za prijemni ispit ]

[ preuzmi konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2014/2015. godini ]

 

Broj žiro računa za uplatu za prijemni ispit:  3389002208183767, UNI CREDIT BANKA
Korisnik: Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Senad Šečić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 16 Juni 2014 09:09

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr. sci. dr Senad Šečić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«ANALIZA MOLEKULARNOG IMUNOPROFILA INVAZIVNIH KARCINOMA DOJKE I KORELACIJA SA KLINIČKO-PATOLOŠKIM PARAMETRIMA»

u četvrtak 17. jula/srpnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Nina Jurić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 04 Juni 2014 13:09

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Nina Jurić braniti magistarski rad pod naslovom:

«Udruženost infekcija humanim papiloma virusom i drugih kofaktora u razvoju cervikalne interepitelne lezije»

u srijedu 02. jula/srpnja 2014.godine, u 12:00 sati u Malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Ana Novaković Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 03 Juni 2014 11:52

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Ana Novaković braniti magistarski rad pod naslovom:

«Pojava hiperglikemije kod nedijabetičara u tijeku razvoja akutne koronarne ishemije»

u ponedeljak,  30. juna/lipnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: 1. Dr Almedina Hadžihasanović - Moro, 2. Dr Đana Granov Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 30 Maj 2014 14:46

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Almedina Hadžihasanović-Moro braniti magistarski rad pod naslovom:

«Genotipske karakteristike cirkulirajućih virusa Influence u Federaciji Bosne i Hercegovine»

u četvrtak, 03. jula/srpnja 2014. godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

  

2. Dr Đana Granov braniti magistarski rad pod naslovom:

«Uticaj antibiotske terapije na razvoj rezistencije mikroorganizama u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu»

u petak 04. jula/srpnja 2014.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Primopredaja dužnosti Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Četvrtak, 29 Maj 2014 00:00

Na 8. redovnoj sjednici Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održanoj 21. maja/svibnja 2014. godine izvršena je primopredaja dužnosti Dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 


Novi Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je Prof. dr Almira Hadžović - Džuvo.

Kontakt telefon: 033 203 670
E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

02


 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Amel Hadžimehmedagić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 27 Maj 2014 10:30

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr. sci. dr Amel Hadžimehmedagić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«PREDIKTIVNI ZNAČAJ IZMJENA VENSKE HEMODINAMIKE U SIMULIRANOM PRINUDNOM OPERATIVNOM POLOŽAJU»

u ponedeljak 07. jula/srpnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Konkurs za izbor u akademska zvanja Ispis
Fakultet
Petak, 23 Maj 2014 08:10

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 07. 05. 2014. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA


NASTAVNICI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

1. Fizijatrija i rehabilitaciija - nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%
2. Ginekologija i akušerstvo - nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%
3. Hirurgija – Abdominalna hirurgija - nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%
4. Hirurgija – Urologija - nastavnik u sva zvanja, 2 izvršioca, sa dijelom radnog vremena do 50%
5. Interna medicina - Gastroenterohepatologija – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%
6. Radiologija i nuklearna medicina, nuklearna medicina – nastavnik u sva zvanja, 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%


VIŠI ASISTENT ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

7. Infektivne bolesti – viši asistent .................................................................................... 1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena do 50%

USLOVI:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja su:

1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)
3. Docent: naučni stepen doktora medicinskih nauka, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti,
4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izora u zvanje docent, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija.
5. Redovni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.
Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju gore navedene minimalne uslove i to:
1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa gore navedenim uslovima,
7. Za asistente/više asistente: Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.
8. Dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS.

 

 
Obavještenje Medicinskog fakulteta u vezi pomoći stanovništvu poplavama pogođenih područja Ispis
Fakultet
Srijeda, 21 Maj 2014 10:24

Obavještavam nastavnike i saradnike Katedri Medicinskog fakulteta da sukladno Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu nastavni proces se neće odvijati od 20.05. 2014. - 26.05.2014. Ponovni početak nastavnog procesa uspostavlja se 27.05.2014.godine prema rasporedu koji je važio do obustave nastavnog procesa.

Studenti, nastavnici i uposlenici Medicinskog fakulteta će u koordinaciji sa koordinatorima od srijede 21.05.2014. do nedjelje 25.05.2104.g. kontinuirano odlaziti u gradove pogođene poplavama, te pomagati u raščišćavanju tih područja.

Svi zainteresirani nastavnici, saradnici i uposlenici potrebno je da se jave članu koordinacionog tima Univerziteta u Sarajevu Prof.dr Miralemu Musiću ( lokal 211 ili 146, tel. 033.20 36 70 ili mob. 061 10 28 12), radi pravljenja rasporeda jednodnevnog ili višednevnog odlaska u navedenu humanitarnu akciju.
Također Vas obavještavam da je u prostorima bivše ambulante obiteljske medicine (Višnjik), u krugu Medicinskog fakulteta, organizovano prikupljanje pomoći stanovništvu poplavama pogođenih područja od strane USMF-a, svakim danom od 8,00 - 20,00 sati.


Apelujem na sve uposlenike Medicinskog fakulteta kao i građane koji to žele, da doniraju prvenstveno sredstva za higijenu, mesne konzerve i vodu.

Prof.dr Bakir Mehić s.r.
D E K A N

 
Smjernice Koordinacionog tima formiranog za aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu poduzeti s ciljem pomoći stanovništvu i sanacije šteta te raščišćavanja poplavljenih područja Ispis
Fakultet
Utorak, 20 Maj 2014 09:31

[ preuzmi dokument ]

 
Saopštenje za studente i nastavnike Medicinskog fakulteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Ponedjeljak, 19 Maj 2014 18:11

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu donesenom na vanrednoj sjednici održanoj 19.05.2014 nastava na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu se obustavlja do subote 24.05. 2014. O rasporedu za narednu sedmicu kao i novom rasporedu ispitnih rokova nastavnici i studenti bit će pravovremeno obaviješteni.

Zakazana sjenica NNV-a održat će se u zakazanom terminu 21.05.2014. u 13.00 h. Takođe i druge vannastavne aktivnosti će se odvijati u ranije dogovorenim terminima.

Za vrijeme obustave nastave osoblje i studenti Medicinskog fakulteta stavljaju se na raspolaganje za sve stručne i druge aktivnosti usmjerene na pomoć ugroženim područjima, a koje su koordinirane od strane Univerziteta u Sarajevu.

Za člana kriznog štaba Univerziteta u Sarajevu ispred Medicinskog fakulteta imenovan je prof. dr Miralem Musić.

 
Učešće studenata Medicinskog fakulteta u akciji pružanja pomoći u ugroženim područjima Ispis
Fakultet
Ponedjeljak, 19 Maj 2014 11:13


Poštovani nastavnici, suradnici i studenti,

Udruženje studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 16.05.2014. je započelo humanitarnu akciju prikupljanja pomoći ugroženim područjima, uz podršku rukovodstva fakulteta.

U nedjelju 17.05. prikupljena hrana, odjeća i obuća dostavljena je stanovništvu Općine Maglaj.

Prikupljenji lijekovi će se koordinirano sa Apotekama Sarajevo i Federalnim ministarstvom zdravstva uputiti u zdravstvene ustanove ugroženog područja.

[ fotogalerija ]

 
Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Amre Ahmić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 15 Maj 2014 15:34


FAKULTET POLITIČKIH NAUKA I
MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU
INTERDISCIPLINARNI POSTDIPLOMSKI STUDIJ

Sarajevo, 15.05.2014. godine

O G L A S

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje AMRE AHMIĆ pod naslovom „SOCIOEPIDEMIOLOŠKI ASPEKTI SAMOUBISTAVA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO (2001.-2010.)” održat će se u utorak, 17.06.2014. godine u 14,00 sati, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.
Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 10,00 do 12,00 sati u Sekretarijatu Fakulteta.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Selma Šabanagić-Hajrić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 15 Maj 2014 14:56

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr. sci. dr Selma Šabanagić-Hajrić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«EFIKASNOST I SIGURNOST TERAPIJSKE PRIMJENE ALFA-ADRENOKORTIKOTROPNOG HORMONA 1-13 I MET-ENKEFALINA U TRETMANU RELAPSA MULTIPLE SKLEROZE»

u četvrtak 19. juna/lipnja 2014.godine, u 12:00 satiu malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Belma Krdžalić-Zečević Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 15 Maj 2014 14:53

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Belma Krdžalić-Zečević braniti magistarski rad pod naslovom:

«Klinički i laboratorijski prediktori kasne novorođenačke sepse u jedinici neonatalnog intenzivnog liječenja»

u petak 13. juna/lipnja 2014.godine, u 13:00 satiu malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Zudi Osmani Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 13 Maj 2014 13:26

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Zudi Osmani braniti magistarski rad pod naslovom:

«Uticaj socio-ekonomskih faktora i životnih navika na pojavu dijabetes melitusa tip2»

u utorak 17. juna/lipnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Mustafa Mehić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 12 Maj 2014 15:01

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 Obavještava sve zainteresovane da će:

 1. Dr Mustafa Mehić braniti magistarski rad pod naslovom:

«Koncentracija nitričnog oksida u pljuvačci pacijenata sa oralnom kandidijazom»

u ponedeljak 09. juna/lipnja 2014.godine, u 10:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Ljetna škola "Power of Viral Vectors in Gene Therapy and Basic Science" Ispis
Edukacija
Ponedjeljak, 12 Maj 2014 08:44

Više informacija na http://hmd-cms.hr/viral-vectors/

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Besima Hadžihasanović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 09 Maj 2014 09:41

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Besima Hadžihasanović braniti magistarski rad pod naslovom:

«Mogućnosti ultrazvuka u prikazu mekih tkiva koljena kod radiološki verificiranogosteoartritisa»

u četvrtak 12. juna/lipnja 2014.godine, u 13:00 satiu amfiteatru Klinike za Radiologiju (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Nenad Mišeljić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 09 Maj 2014 09:37

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Mr. sci. dr Nenad Mišeljić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«Analiza uzroka i zdravstvene implikacije povećane stope carskog reza»

u srijedu 11. juna/lipnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Snežana Unčanin Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 05 Maj 2014 10:39

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresirane da će:

1. Mr. sci. dr Snežana Unčanin braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«Kohortna studija praćenja markera inflamacije i karcinom antigena 125 u procjeni funkcije peritonealne membrane kod pacijenata liječenih peritonealnom dijalizom»

u petak 30. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavještenje za sve zainteresirane kandidate za upis u prvu godinu integriranog studija medicine u akademskoj 2014/2015. godini Ispis
Upis
Srijeda, 30 April 2014 13:42

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati za upis u prvu godinu integriranog studija medicine u akademskoj 2014/2015. godini da je od 06. maja/svibnja 2014. godine dostupno NOVO IZDANJE ZBIRKE ZADATAKA ZA PRIJEMNI ISPIT NA MEDICINSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU.

U Zbirci zadataka nalazi se Pristupnica za probni test koji će se održati na kraju pripremne nastave.

Cijena Zbirke zadataka za prijemni ispit sa Pristupnicom za probni test prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
iznosi 40,00 KM.
Uplata za Zbirku vrši se na žiro račun
broj: 3389002208183767, UNI CREDIT BANKA
Korisnik: Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90.

Linkovi sa dodatnim informacijama:

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Lejla Sirbubalo-Milišić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 25 April 2014 11:14

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

1. Dr Lejla Sirbubalo Milišić braniti magistarski rad pod naslovom:

«Komparacija dvoenergetske apsorpciometrije i kvantitativne kompjuterizovane tomografije u procjeni mineralne gustine kosti kod pacijenata sa različitim stepenom uhranjenosti»

u utorak, 27. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 satiu Sali NIR-a (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Samir Muhović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 22 April 2014 13:58

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresirane da će:

Dr Samir Muhović braniti magistarski rad pod naslovom:

«Evaluacija resekcionih zahvata na jetri radiofrekventnim generatorom»

u petak,  23. maja/svibnja 2014.godine u 12:00 satiu Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu UKCS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Meliha Mutapčić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 15 April 2014 09:24

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

obavještava zainteresovane da će

Dr Meliha Mutapčić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Nespecifični upalni markeri: sedimentacija,C-reaktivni protein,
fibrinogen, β2 mikroglobulin u serumu, te eozinofili u iskašljaju kao
prediktori egzacerbacija hronične opstruktivne plućne bolesti»


u petak 09. maja/svibnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Marklena Čarovac, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:50

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Marklena Čarovac

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Klamidije i mikoplazme kao etiološki uzročnici spolno
prenosivih infekcija kod studentica Univerziteta u Sarajevu»


u ponedeljak 19. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Jasmin Kulenović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:45

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Jasmin Kulenović

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Crania bosniaca od prahistorijskih do recentnih hominida»


u četvrtak 15. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Ejub Zukić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:42

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Ejub Zukić

braniti magistarski rad pod naslovom:

«Preventivne mjere u spriječavanju razvoja dijabetičnog stopala»


u petak 16. maja/svibnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sci. dr Naima Imširija-Galijašević, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:39

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Mr. sci. dr Naima Imširija-Galijašević

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Hormonske promjene i ishod abortusa kod patoloških trudnoća u prvom i drugom trisemestru
primjenom antagonista progesteronskih receptora i u kombinaciji sa misoprostolom»


u srijedu 28. maja/svibnja 2014.godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Mr. sci. dr Ahmed Novo, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:37

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Ahmed Novo

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Istraživanje stepena integracije zdravstvene zaštite mjerenjem instrumenata za unapređenje kvaliteta i njihovih korelacija na nivou porodične medicine»


u ponedeljak 12. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sci. dr Zahid Lepara, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 12:16

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Zahid Lepara

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Značaj markera oksidativnog statusa u procjeni stadija
bolesti kod pacijenata sa karcinomom mokračnog mjehura»


u ponedeljak 05. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Elma Ćatović - Baralija, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:48

MEDICINSKI FAKULTET  UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

 Dr Elma Ćatović - Baralija

braniti magistarski rad  pod naslovom:

 

«Značaj kvalitativnog molekularnog i serološkog testiranja u
skriningu dobrovoljnih darivalaca krvi na transmisione bolesti»

u petak  09. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90. 

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Ramajana Kujundžić-Temimović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:47

MEDICINSKI FAKULTET  UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Ramajana Kujundžić-Temimović

braniti magistarski rad  pod naslovom:

«Rana detekcija hronične bubrežne bolesti u pacijenata
sa hipertenzijom i dijabetes melitusom tip 2»

 

u četvrtak  08. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sci. dr Haris Vranić, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:45

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Haris Vranić

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Asimptomatska okultna kritična stenoza karotidnih arterija kod koronarnih i nekoronarnih bolesnika – učestalost i značaj faktora rizika»


u srijedu 07. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 
Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama Ispis
Utorak, 01 April 2014 11:54

Prof.dr. Aida Hodžić

UNSA voditelj 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR projekta (1HEALTH)

Sarajevo, 31.3.2014.

Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

Poziv svim Katedrama

Predmet: Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama

Uvažene kolege,

U okviru Tempus projekta 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR, čiji je naziv PUBLIC HEALTH IN THE WESTERN BALKANS – IMPROVEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT OF A “ONE HEALTH” EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ARCHITECTURE IN WESTERN BALKAN COUNTRIES (1HEALTH), a kojiserealizujezajednosa univerzitetima (veterinarski i medicinski fakulteti) u Milanu (Italija) – koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te HEA BiH i WUS Austrija, planirani su jednomjesečni boravci mlađih saradnika i nastavnika sa Veterinarskog i Medicinskog fakulteta UNSA i Priština, te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na EU partnerskim institucijama s ciljem unapređenja i/ili stjecanja novih znanja i vještina iz oblasti vezanih za javno zdravstvo. Boravci će biti realizirani počev od oktobra 2014. do juna 2016.

Uvjeti koje aplikant treba ispunjavati su:

        -  da je saradnik ili mlađi nastavnik uposlenik Veterinarskog ili Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prvenstveno na predmetima iz oblasti javnog zdravstva;

         - dobro poznavanje engleskog jezika (moguća provjera putem intervjua);

Obzirom da je navedeni projekat orjentiran prema oblasti javnog zdravstva, prednost pri odabiru kandidata imat će oni čiji je nastavni i istraživački rad iz navedene oblasti. Konačan odabir uspješnih aplikanata vršit će UNSA Tempus komisija.

Ohrabrujemo sve mlade saradnike i nastavnike da svoju zainteresiranost izraze popunjavanjem aplikacije koja se nalazi u prilogu, a uz istu da dostave i (svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku):

- CV

- motivacijsko pismo i

- kratak opis cilja/eva, sadržaja i institucionalnog značaja edukacije.

Krajnji rok za predaju aplikacija je 21. 04. 2014. godine.

Aplikacije treba predati Prof.dr Aidi Hodžić, putem arhive Veterinarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu u pisanoj formi i/ili putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće ući u razmatranje UNSA Tempus komisije. 

Važna napomena: Svi aplikanti koji realizuju usavršavanje na nekoj od partnerskih institucija kroz ovaj projekat, obavezni su u roku od najduže 3 mjeseca po povratku pripremiti nastavni materijal/skriptu (cca 20 – 30 stranica) za nastavne potrebe iz oblasti iz koje je usavršavanje realizirano.

S poštovanjem, Prof.dr. Aida Hodžić

[ preuzmi obrazac ]

 

 

 
Odbrana doktorske disertacije: 1. Mr.sci.dr Enida Imamović, 2. Mr.sci.dr Elvira Talović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Mart 2014 10:53

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr. sci. dr Enida Imamović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«ISTRAŽIVANJE KVALITETA ŽIVOTA POVEZANOG SA ZDRAVLJEM PACIJENATA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE»

u utorak 22. aprila/travnja 2014.godine, u 13:00 sati u sali Katedre za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.

  

2. Mr. sci. dr Elvira Talović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«EVALUACIJA DIGITALNIH DIJAGNOSTIČKIH METODA U VARIJACIJAMA VASKULARIZACIJE BUBREGA SA INTRAOPERATIVNIM NALAZOM»

u četvrtak 24. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: 1. Dr Jelena Kovačević - Prstojević, 2. Dr Nermina Malić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Mart 2014 10:43

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Jelena Kovačević-Prstojević braniti magistarski rad pod naslovom:

«BROJ VANTJELESNIH RAZBIJANJA KAMENACA U ODNOSU NA VELIČINU KAMENCA, NJEGOVU LOKALIZACIJU U URINARNOM TRAKTU, TE MORFOLOŠKU STRUKTURU KAMENCA»

u srijedu 23. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

2. Dr Nermina Malić braniti magistarski rad pod naslovom:

«KOMPARATIVNA STUDIJA PROCJENE STEPENA INVALIDNOSTI I FUNKCIONALNOG STANJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA»

u četvrtak 24. aprila/travnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Fuad Husić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 17 Mart 2014 10:19

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Fuad Husić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA SA ORGANIZACIJOM I RADOM LJEKARA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE»

u srijedu 16. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Ljubica Todorović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 17 Mart 2014 10:16

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Ljubica Todorović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«TROMBOLIZA I NJEN EFEKAT NA ISHOD ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U ODNOSU NA KONVENCIONALNI NAČIN LIJEČENJA»

u ponedeljak 14. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije : Mr.sci.dr Amir Kreso Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 14 Mart 2014 10:12

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Mr.sci.dr Amir Kreso braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«SLIČNOSTI I RAZLIKE PATOLOŠKE I FIZIOLOŠKE HIPERTROFIJE ZIDOVA LIJEVE KOMORE»

u četvrtak 17. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Almira Kadić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 14 Mart 2014 10:06

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Almira Kadić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ISHRANA U DOJENAČKOM PERIODU U ODNOSU NA LIPIDNI PROFIL I TJELESNU TEŽINU »

u petak 18. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Konkurs za izbor u akademska i istraživačka zvanja Ispis
Četvrtak, 13 Mart 2014 09:44

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 11. 12. 2013. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-655/14 od 26. 02. 2014. godine,


UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA


NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

1. Radiologija i nuklearna medicina – nastavnik u sva zvanja, .................................... 1 izvršilac,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
2. Interna medicina - Gastroenterologija – nastavnik u sva zvanja ............................... 2 izvršioca,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
3. Porodična/Obiteljska medicina – nastavnik u sva zvanja ........................................... 1 izvršilac,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
4. Farmakologija i toksikologija – nastavnik u sva zvanja .............................................. 1 izvršilac,
puno radno vrijeme
5. Medicinska biohemija - nastavnik u sva zvanja ........................................................ 2 izvršioca,
puno radno vrijeme

ASISTENTI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

6. Porodična/Obiteljska medicina – asistent ............................................................... 2 izvršioca,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

ISTRAŽIVAČKA ZVANJA:

7. Medicinska mikrobiologija – viši stručni saradnik.......................................................1 izvršilac,
puno radno vrijeme


USLOVI ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja su:

1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)
3. Docent: naučni stepen doktora medicinskih nauka, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti,
4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izora u zvanje docent, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija.
5. Redovni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Za izbor u zvanja pod rednim brojem 6. kandidati moraju priložiti dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju gore navedene minimalne uslove i to:
1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa gore navedenim uslovima,
7. Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.

USLOVI ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKA ZVANJA:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statuta Univerziteta u Sarajevu, i to:

1. Završen medicinski fakultet - stručni naziv: Doktor medicine,
2. Naučni stepen magistra medicinskih nauka iz oblasti za koje se raspisuje konkurs,
Prednosti imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u naučno-istraživačkom radu iz oblasti za koje se raspisuje konkurs.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova (ovjerene fotokopije):
1. Kraću biografiju ( CV ),
2. Diplome o stečenom stručnom zvanju i naučnom stepenu
3. Potvrde o ispunjavanju drugih uslova

Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS.

 

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Velma Rebić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 07 Mart 2014 14:54

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Velma Rebić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«DISTRIBUCIJA I MOLEKULARNA DETEKCIJA METICILIN-REZISTENTNOG STAPHYLOCOCCUS AUREUS U VANBOLNIČKOJ POPULACIJI»

u četvrtak 10. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Amer Bukvić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 05 Mart 2014 15:01

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Amer Bukvić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ANALIZA KOŠTANJA I EFIKASNOSTI LIJEČENJA OROANTRALNE KOMUNIKACIJE PRIMJENOM ALLODERMA U KLINIČKOJ PRAKSI»

u srijedu 02. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Aida Pilav Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 04 Mart 2014 15:43

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Aida Pilav braniti magistarski rad pod naslovom:

«EFEKAT BIOLOŠKE TERAPIJE NA VRIJEDNOSTI TROMBOCITA I C REAKTIVNOG PROTEINA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA»

u ponedeljak 31. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Amina Pljevljak - Bulbul Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 03 Mart 2014 14:33

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Amina Pljevljak-Bulbul braniti magistarski rad pod naslovom:

«KOMPARACIJA PORASTA NIVOA TUMORSKOG MARKERA Ca 125 KAO PREOPERATIVNOG DIJAGNOSTIČKOG PARAMETRA KOD PACIJENTICA SA ENDOMETRIOIDNIM CISTAMA I KOD PACIJENTICA SA KARCINOMOM JAJNIKA»

u petak 28. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora Ispis
Petak, 28 Februar 2014 09:58


Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje


JAVNI OGLAS
za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora

1. Uvjeti za izbor:
a) da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
d) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine.

3. Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

4. Uz prijavu, kandidati za člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
- kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
- motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
- odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,
- potvrdu fakulteta/akademije o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
- potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.
Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

5. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Azra Bibanović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 27 Februar 2014 10:27

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Azra Bibanović braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA USPJEŠNOSTI MENADŽMENTA DIJABETOLOŠKIH FAKTORA RIZIKA KOD PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIP2»

u četvrtak,  27. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Alen Džubur Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Februar 2014 12:44

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Alen Džubur braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI KVALITETA ŽIVOTA PACIJENATA NAKON INFARKTA MIOKARDA»

u petak,  21. marta/ožujka 2014.godine, u 13:00 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Konkurs za izbor u istraživačko zvanje Ispis
Važna obavještenja
Petak, 07 Februar 2014 10:47

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 11. 12. 2013. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-270/14 od 29.01.2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU, MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE

 

1. Patologija – viši stručni saradnik ................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme
2. Patološka fiziologija – viši stručni saradnik....1 izvršilac, puno radno vrijeme


USLOVI:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statuta Univerziteta u Sarajevu, i to:

1. Završen medicinski fakultet - stručni naziv: Doktor medicine,
2. Naučni stepen magistra medicinskih nauka iz oblasti za koje se raspisuje konkurs,
Prednosti imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u naučno-istraživačkom radu iz oblasti za koje se raspisuje konkurs.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova (ovjerene fotokopije):
1. Kraću biografiju ( CV ),
2. Diplome o stečenom stručnom zvanju i naučnom stepenu
3. Potvrde o ispunjavanju drugih uslova

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom za KONKURS.

 

 
Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood Ispis
Edukacija
Četvrtak, 06 Februar 2014 10:58

2014 Call for applications now online
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Universities of the Coimbra Group offer short-term visits to young researchers from higher education institutions from countries in the European Neighbourhood. The main aim of this scholarship programme is to enable scholars to undertake research in which they are engaged in their home institution and to help them establish academic and research contacts.

The eligible countries for the 2014 edition are the following:
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian Authority, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

The scheme is intended for younger academics (normally those under the age of 35). Applicants should be nationals of and current residents in one of the above-listed countries, and be current academic staff members of a university located in one of the above-mentioned eligible countries or an equivalent higher education institution. Furthermore, in most cases they should be of postdoctoral or equivalent status, although some institutions may offer opportunities to doctoral students.

The online application is available here until 31 March 2014: 
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

For further information, please contact Anna Quici ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
Ispravka javnog konkursa za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenog 14.01.2014. godine Ispis
Važna obavještenja
Petak, 24 Januar 2014 09:22

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

Na osnovu Rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Insprektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje, broj: UP-1-14-09-38-00719-1/14-09/20 od 20.01.2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DEKANA
MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJENOG 14.01.2014.GODINE

Javni konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu, koji je dana 14.01.2014. godine, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na zvaničnim web strancama Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, ispravlja se tako da ispravljeni tekst konkursa glasi:
Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj: 42/13-prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu broj:01-4-TK-106/14 od 10.01.2014.godine, Medicinski fakultet u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu sa Medicinskim fakultetom u Sarajevu,
2. Da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu,
3. Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
4. Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web. stranci Fakulteta i web. stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja ove ispravke.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 
Prezentacija "Kako ispuniti Erasmus mundus aplikaciju?" Ispis
Važna obavještenja
Petak, 17 Januar 2014 13:55

Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije, Služba za međunarodnu saradnju će organizovati prezentaciju na kojem će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA,EUROWEB, ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresovanih o ovom programu.

Prezentacija će se održati u utorak, 21. januara 2014. godine u 14,00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 - drugi sprat).


Ovim putem pozivamo sve studente, nastavnike, saradnike, te ostale koji žele da svoje obrazovanje započnu/nastave na jednom od partnerskih EU univerziteta.

 
Javni konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Utorak, 14 Januar 2014 09:19

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj: 42/13-prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu bro:01-4-tk-106/14 od 10.01.2014.godine, Medicinski fakultet u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom dekana,
3. Da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Fakltetom.
Posebni uvjeti:
4. Da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu sa Medicinskim fakultetom u Sarajevu,
5. Da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu,
6. Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
7. Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.


Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),
7. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i prirvredni prijestup,
b). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
c). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,
d). Da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Fakltetom.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkrs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web. stranci Fakulteta i web. stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom PRIJAVA ZA KONKURS ZAIZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 
Konkurs za izbor u akademska zvanja Ispis
Važna obavještenja
Subota, 11 Januar 2014 09:44

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 23. 12.  2013. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

ASISTENTI I VIŠI ASISTENTI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

1.    Imunologija  –  viši asistent sa doktoratom .........................................................1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

2.    Hirurgija  – ortopedija  –  asistent ........................................................................1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

3.    Porodična/Obiteljska medicina  –  asistent ....................................................... 3 izvršioca, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

4.    Farmakologija i toksikologija –  asistent...............................................................1 izvršilac, puno radno vrijeme

USLOVI:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja su:

1.     Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

2.     Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)

Za izbor u zvanja pod rednim brojem 2. i 3. kandidati moraju priložiti dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta u Sarajevu. 

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju gore navedene minimalne uslove i to:

  1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
  2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
  3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
  4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
  5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
  6. Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.

Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS.

 

 
Odluka i usvajanje preliminarne rang liste kandidata ua upis u III ciklus studija - doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" Ispis
Važna obavještenja
Petak, 10 Januar 2014 00:00

[ preuzmi odluku ]

 
Info dani u vezi Erasmus Mundus projekata na Medicinskom fakultetu Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 16 Decembar 2013 12:43

Info dani u vezi Erasmus Mundus projekata na Medicinskom fakultetu održat će se u petak, 20.12.2013. godine od 11 - 12 sati u prostorijama amfiteatra Akademik Seid Huković.

U okviru djelovanja Univerziteta u Sarajevu na polju medjunarodne saradnje, Univerzitet u Sarajevu učestvuje u pet projekta mobilnosti u okviru kojih je moguće stipendirati mobilnost studenata, nastavnika i saradnika našeg univerziteta i univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. Mobilnost u obrazovanju podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu, u svrhu sticanja novih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija, te je, zajedno s ostalim ciljevima Bolonjskog procesa, preuzeta kao strateški prioritet u razvoju sistema visokog obrazovanja.

Članice Bolonjskog procesa su na ministarskoj konferenciji, održanoj u Leuvenu, postavile opći cilj da do 2020. godine 20% studenata od ukupnog broja studenata koji diplomiraju u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) provedu period studiranja u inostranstvu. U skladu s tim, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu koordinira projekte mobilnosti iz programa ERASMUS MUNDUS 2: JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb i Euroweb. Jedna od osnovnih aktivnosti ove službe je i promocija mogućnosti stipendiranja nastavnika, saradnika i studenata kroz ove projekte.

 
Promotivna kampanja Erasmus Mundus programa, akcija 2: stipendije za mobilnost u akademskoj 2013/2014. godini Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 02 Decembar 2013 15:16

erasmus2

 

Promotivna kampanja Erasmus Mundus programa, akcija 2:
stipendije za mobilnost u akademskoj 2013/2014. godini


U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će tim povodom u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu 4. decembra od 10,00 do 15,00 sati biti održan centralni info dan uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

1. Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu (Austrija), JoinEU-SEE projekt
2. Univerziteta u Gentu (Belgija), Basileus projekt
3. Univerziteta u Lundu (Švedska), Basileus/Sigma projekt
4. Univerziteta u Sofiji (Bugarska), Basileus projekt
5. Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (Italija), Basileus projekt

U srijedu 4. decembra u 11,00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu će biti prezentirane opće informacije o mogućnostima prijavljivanja kroz različite konkurse. Od predstavnika Univerziteta u Sarajevu moći ćete dobiti informacije u vezi sa svih pet projekata koji su ovoj akademskoj godini dostupni našim studentima, nastavnicima i saradnicima. Napominjemo da je moguće podnijeti prijavu za stipendije u trajanju 1–34 mjeseca na svim nivoima studija – dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom. Iznosi stipendija su od 1,000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije te 1800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.


Više informacija dostupno je na: www.erasmus-unsa.ba.

 
Mr. sci. dr Zaim Jatić, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 15 Novembar 2013 11:03

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Zaim Jatić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Stavovi, praksa i znanje o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji institucija zdravstva i ljekara primarne zdravstvene zaštite»

u četvrtak 12. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Ranka Filipović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 08 Novembar 2013 09:15

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Ranka Filipović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Komparacija efekata remifentanila i fentanyla na hemodinamske promjene u toku opšte anestezije»

u ponedeljak 09. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavjest Univerziteta u Sarajevu povodom održavanja Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Četvrtak, 07 Novembar 2013 12:39

[ preuzmi obavjest Univerziteta u Sarajevu ]

[ preuzmi tlocrt dvorane "Zetra" sa detaljnijim prikazom rasporeda
sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu
 ]

 
Dr Bedrudin Banjanović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 07 Novembar 2013 09:35

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Bedrudin Banjanović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Uticaj aortokoronarnog bajpasa na koronarni protok»

 

u petak 06. decembra/prosinca 2013.godine, u 14:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
NAGRADA «DOKTOR NEDŽAD BEGANOVIĆ» ZA NAJBOLJEG DIPLOMANTA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ispis
Važna obavještenja
Srijeda, 06 Novembar 2013 13:39

Od 2010. godine Medicinski fakultet u Sarajevu je u saradnji sa fondacijom „dr.Nedžad Beganović“ sklopio ugovor o nagrađivanju najboljeg studenta Fakulteta, u okviru ceremonije promocije diplomanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dr. sci. (doktor nauka) Nedžad Beganović (1944-1990) porijeklom Bosanac , bio je liječnik, specijalista pedijatar, subspecijalista neonatologije. Nakon završenog studija medicine u bivšoj Jugoslaviji, specijalizirao je pedijatriju u Holandiji, gdje je u svom kasnijem radu postigao značajne naučne i stručne rezultate na polju neonatologije te bio zaslužan za organizaciju i razvoj brige za nedonoščad u Holandiji.

Kao izraz zahvalnosti za njegov naučni doprinos na polju prehrane nedonoščadi jedna holandska industrijska tvrtka za prehranu dojenčadi podarila je u njegov spomen određeni novčani fond. Njegovi prijatelji, uz odobrenje njegove porodice, osnovali su fondaciju s njegovim imenom i namjenili su ovaj fond za godišnju nagradu najboljem studentu generacije Medicinskog fakulteta u Sarajevu kako bi njegovo ime u njegovoj rodnoj grudi ostalo u uspomeni i dalje živjelo među novim naraštajima.

Priča o životu i radu Dr. Beganovića može poslužiti za primjer i poticaj mladim lječnicima, entuzijastima koji svojim trudom savladavaju sve prepreke da bi postigli sebi postavljeni cilj.
Dobitnik nagrade Fondacije «Dr. Nedžad Beganović» za najbolje rezultate u svojoj generaciji je Nikšić Adela, koja je diplomirala 2013. godine sa prosjekom ocjena 9,62.

 
Dr Muharem Pidro, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 15:28

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Muharem Pidro braniti magistarski rad pod naslovom:


«Korelacija rezultata testova koagulacije krvi nakon primjene niskomolekularnih heparina i salicilata prije i nakon operativnoh zahvata»


u srijedu 04. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Jasmina Begić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 10:01

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Jasmina Begić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Efikasnosti poplarizirane svjetlosti (480-3400 nm) u terapiji acne vulgaris kod adolescenata»


u ponedeljak 02. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Mr. sc. dr Maida Šiširak, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 10:00

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sc. dr Maida Šiširak braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Citokoni i metaloproteinaze kao potencijalni biomarkeri u procjeni težine i ishoda humane bruceloze»


u utorak 03. decembra/prosinca 2013.godine, u 11:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Malik Jakirlić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 09:58


MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Malik Jakirlić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Evaluacija rezultata epineuralne i grupne fascikularne primarne rekonstrukcije medijanog i ulnarnog nerva distalne polovine podlaktice»


u ponedeljak 02. decembra/prosinca 2013.godine, u 10:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Munira Hasanbegović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 31 Oktobar 2013 09:57

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Munira Hasanbegović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Bakteriološke karakteristike i najčešći riziko faktori urinarne infekcije prije i poslije endouroloških procedura»


u petak 29. novembra/studenog 2013.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavijest o održavanju svečane promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Utorak, 29 Oktobar 2013 12:07

Centralna svečanost promocije diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 09. novembra 2013. godine u 11,00 sati u olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ (Zetra).

Obavješavaju se svi doktori medicine i magistri medicinskih nauka, koji su diplomirali/odbranili magistarski rad u periodu od 1.10. 2012. do 30. 09. 2013. godine da su dužni izvršiti uplatu za izradu diplome, te uplatnicu predati na protokol fakulteta zaključno sa 04. 11. 2013. godine.

Uplata za magistre 100,00 KM – svrha izrada diplome
Uplata za doktore medicine 90,00 KM – svrha izrada diplome

Žiro račun fakulteta: 3389002208183767

Služba za nastavu i naučno-israživački rad

 
Dr Mina Zečević-Mašić odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:35

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Mina Zečević-Mašić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Koštane metastaze kod karcinoma pluća nemalih stanica i efektivnost njihovog tretmana sa bisfosfonatima»


u četvrtak 28. novembra/studenog 2013.godine, u 11:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Melika Bukvić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:33

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Melika Bukvić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Vrijednost kompjuterizirane tomografije i magnetne rezonance mozga u dijagnozi akutnih ishemijskih cerebrovaskularnih lezija u komparaciji sa kliničkim nalazom»


u srijedu 27.novembra/studenog 2013.godine,u 13:00 sati u Sali NIRA-a (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 
Dr Mahira Durić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:32

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Mahira Durić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Utjecaj epilepsije i antiepileptičnih lijekova na tok i shod trudnoće»


u utorak 26. novembra/studenog 2013. godine, u 12:30 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Berina Hasanefendić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 22 Oktobar 2013 11:40

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Berina Hasanefendić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Dijagnostički značaj prisustva atipičnih stanica-reaktivnih limfocita u krvi pacijenata oboljelih od infektivne mononukleoze uzrokovane Epstein Barr virusom i Citomegalovirusom»


u petak 22. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sc. dr Amina Valjevac, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 17 Oktobar 2013 09:52

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sc. dr Amina Valjevac braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Uloga adipokina u procesu koštanog remodeliranja kod postmenopauzalnih pacijentica sa osteoporozom»


u ponedeljak 18. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Melika Đozić-Melunović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 17 Oktobar 2013 09:49

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Melika Đozić-Melunović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Evaluacija nutricionog statusa djece sa cerebralnom paralizom»


u petak 15. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Hadžović-Čengić Meliha, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 Oktobar 2013 08:46

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Hadžović-Čengić Meliha braniti magistarski rad pod naslovom:


«Analiza inicijalne kliničke slike citohemijskog i bakteriološkog nalaza likvora kao mogućih prediktivnih faktora u dijagnozi bolničkog i vanbolničkog bakterijskog akutnog meningitisa»


u petak 08. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr. Avdulah Hasanagić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Subota, 05 Oktobar 2013 08:18

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Avdulah Hasanagić

 

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Komparacija ishoda operativnog liječenja pacijenata sa lumbalnom disk hernijacijom tretiranih konzervativnom i agresivnom mikrodiskektomijom»


u utorak 05. novembra/studenog 2013. godine, u 12:00 sati sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, Amina Katkić-Deljkić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 02 Oktobar 2013 09:01

MEDICINSKI FAKULTET I FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještavaju sve zainteresirane da će:


AMINA KATKIĆ-DELJKIĆ, braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«VRSTE STRATEGIJA SUOČAVANJA SA STRESOM KOD PREŽIVJELIH RATNU TORTURU U AKTUELNIM KONFLIKTNIM SITUACIJAMA»

u srijedu, 06. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 


Magistarski rad može se pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, Dr Lana Sarajlić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 01 Oktobar 2013 11:13

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Lana Sarajlić

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Učestalost i riziko-faktori komplikacija poslije tonzilektomije»


u petak 01. novembra/studenog 2013. godine, u 13:30 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavještenje za diplomante Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 02 Septembar 2013 12:32

Obavještavamo diplomante Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji su diplomirali u terminu od 27.09.2012. godine do kraja jula 2013. godine da su dužni izvršiti uplatu za izradu diploma kako bi bili promovisani na Svečanoj promociji koja će se održati u novembru 2013. godine.

Uplate izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Žiro račun br.: 3389002208183767; Svrha uplate: Izrada diploma; Iznos: 90,00 KM).
Kopiju uplatnice dostaviti na protokol Medicinskog fakulteta Sarajevo.

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR
Nermana Imširović-Šemić

 
Odluka o cijeni studija trećeg ciklusa (doktorski studij) Ispis
Važna obavještenja
Petak, 26 JULY 2013 11:40

[ preuzmi odluku ]

 
Odluka o troškovima sticanja naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Petak, 26 JULY 2013 11:34

[ preuzmi odluku ]

[ preuzmi drugi dio odluke ]

 
dr. Enisa Ademović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 01 JULY 2013 08:39

dr. Enisa Ademović, odbrana magistarskog rada pod naslovom:


“Epidemiologija i koinfekcije HIV/AIDS-a, hepatitisa C i tuberkuloze među marginaliziranim populacijama u Bosni I Hercegovini”


u četvrtak, 25. jula/srpnja 2013. godine u 12,00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
dr. Sadat Pušina, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 01 JULY 2013 08:36

dr. Sadat Pušina, odbrana magistarskog rada pod naslovom:


“Dijagnostička vrijednost biopsije aksilarnog sentinel limfnog čvora kod t1 i t2 stadija karcinoma dojke”


u četvrtak, 25. jula/srpnja 2013. godine u 10,00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pregledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
JSPS fellowship programmes to Japan Ispis
Fakultet
Petak, 22 Februar 2013 14:39

[ Preuzmi dokument ]

 
Implementacija Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ Ispis
Fakultet
Utorak, 19 Juni 2012 08:55

Implementacija Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“

[ Preuzmi dokument ]

 
DEMANT MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ispis
Petak, 09 Decembar 2011 15:57

U emisijama VOX POPULI, koje su emitirane u večernjim terminima u dane: ponedjeljak 05.decembra, srijeda 07.decembra i četvrtak 08.decembra 2011. godine, a čija tema je bio Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prezentirani su i subjektivno interpretirani podaci vezani za rad Medicinskog fakulteta i njegovog menadžmenta, uz komentare voditelja, koji ne odgovaraju činjeničnom stanju i nanose štetu ugledu ove visokoškolske institucije i njenih uposlenika.

Ističemo da urednik i voditelj navedenih emisija, u pripremi istih, nije tražio nikakva pojašnjenja od organa ovog Fakulteta.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu poštuje zakonski okvir unutar uređenog sistema funkcioniranja visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova Kantona Sarajevo.

Voditelj nije kompetentan da tumači podatke o poslovanju i akademskom radu Fakulteta koje je navodno dobio i za koje navodno ima dokumentaciju.

Želimo istaći da Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u svom poslovanju poštuje sve obaveze koje proizilaze iz pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu njegov rad, te o tome transparentno i uredno izvještava institucije kojima je odgovoran.

Javno izrečene kvalifikacije da je Medicinski fakultet „mjesto legla korupcije i kriminala koji je uredno prijavljen" nadležnim organima, predstavlja istinsku opasnost po javni interes i kojim je Fakultetu nanesena nemjerljiva šteta.

Sav ljekarski esnaf, a ne samo rukovodstvo Medicinskog fakulteta, se slaže da je gospodin Šahinpašić apsolutno nekompetentan da procjenjuje da li ova institucija, sa zlatnom tradicijom od 65 godina rada, školuje dobre i kvalitetne kadrove ili ne.

RUKOVODSTVO MEDICINSKOG

FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 
Otvaranje Centra za citogenetiku i molekularnu medicinu i rekonstruisanog amfiteatra „Akademik Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Srijeda, 21 Septembar 2011 10:12

Ulaskom u 65-u akademsku godinu kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dekan, prof. dr. Bakir Mehić, svečano je otvorio rekonstruisani Amfiteatar „Akademik Seid Huković" i Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu. Ceremonija svčanog otvaranja održala se u ponedjeljak, 19. septembra/rujna 2011. godine u 12.00 sati.

Medicinski fakultet u Sarajevu je vlastitim sredstvima obnovio amfiteatar - koji nosi ime jednog od najeminentnijih naučnika u oblasti medicine u BiH – Akademika Seida Hukovića.

Medicinski fakultet u Sarajevu, od svog osnivanja do danas, iznjedrio je 27 akademika i 540 doktora nauka, od kojih je akademik Seid Huković bio prvi doktor medicinskih nauka na Univerzitetu u Sarajevu i najmlađi akademik. Originalni naučni doprinos dao je na polju farmakologije promoviranjem modela sistema izoliranih organa eksperimentalnih životinja koji se i danas koristi u savremenim farmakološkim ispitivanjima.

Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu predstavljaće okosnicu budućeg doktoralnog studijskog programa.

Opširnije...