mf.unsa.ba

Login (Prijava)  |  Web mail  |  Kontakt  |  Site map  |  united-kingdom-great-britain-flag-16-x-16-icon-image-picture
Sve novosti
Ispis
Subota, 19 April 2014 22:59
 
Ispis
Subota, 19 April 2014 22:59
 
Ispis
Subota, 19 April 2014 22:59
 
Ispis
Subota, 19 April 2014 22:59
 
Mr. sci. dr Naima Imširija-Galijašević, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:39

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Mr. sci. dr Naima Imširija-Galijašević

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Hormonske promjene i ishod abortusa kod patoloških trudnoća u prvom i drugom trisemestru
primjenom antagonista progesteronskih receptora i u kombinaciji sa misoprostolom»


u petak 16. maja/svibnja 2014.godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Mr. sci. dr Ahmed Novo, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 14 April 2014 08:37

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Ahmed Novo

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Istraživanje stepena integracije zdravstvene zaštite mjerenjem instrumenata za unapređenje kvaliteta i njihovih korelacija na nivou porodične medicine»


u ponedeljak 12. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sci. dr Zahid Lepara, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 12:16

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Zahid Lepara

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Značaj markera oksidativnog statusa u procjeni stadija
bolesti kod pacijenata sa karcinomom mokračnog mjehura»


u ponedeljak 05. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Elma Ćatović - Baralija, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:48

MEDICINSKI FAKULTET  UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

 Dr Elma Ćatović - Baralija

braniti magistarski rad  pod naslovom:

 

«Značaj kvalitativnog molekularnog i serološkog testiranja u
skriningu dobrovoljnih darivalaca krvi na transmisione bolesti»

u petak  09. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90. 

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Ramajana Kujundžić-Temimović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:47

MEDICINSKI FAKULTET  UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Ramajana Kujundžić-Temimović

braniti magistarski rad  pod naslovom:

«Rana detekcija hronične bubrežne bolesti u pacijenata
sa hipertenzijom i dijabetes melitusom tip 2»

 

u četvrtak  08. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sci. dr Haris Vranić, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 April 2014 08:45

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Haris Vranić

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Asimptomatska okultna kritična stenoza karotidnih arterija kod koronarnih i nekoronarnih bolesnika – učestalost i značaj faktora rizika»


u srijedu 07. maja/svibnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 

 
Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama Ispis
Utorak, 01 April 2014 11:54

Prof.dr. Aida Hodžić

UNSA voditelj 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR projekta (1HEALTH)

Sarajevo, 31.3.2014.

Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

Medicinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

 

Poziv svim Katedrama

Predmet: Aplikacija saradnika i nastavnika za edukaciju na EU partnerskim institucijama

Uvažene kolege,

U okviru Tempus projekta 544182-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPCR, čiji je naziv PUBLIC HEALTH IN THE WESTERN BALKANS – IMPROVEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH AND DEVELOPMENT OF A “ONE HEALTH” EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ARCHITECTURE IN WESTERN BALKAN COUNTRIES (1HEALTH), a kojiserealizujezajednosa univerzitetima (veterinarski i medicinski fakulteti) u Milanu (Italija) – koordinator projekta, Barseloni (Španija), Portu (Portugal), Ljubljani (Slovenija), Istočnom Sarajevu (BiH), Prištini (Kosovo), te HEA BiH i WUS Austrija, planirani su jednomjesečni boravci mlađih saradnika i nastavnika sa Veterinarskog i Medicinskog fakulteta UNSA i Priština, te Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu na EU partnerskim institucijama s ciljem unapređenja i/ili stjecanja novih znanja i vještina iz oblasti vezanih za javno zdravstvo. Boravci će biti realizirani počev od oktobra 2014. do juna 2016.

Uvjeti koje aplikant treba ispunjavati su:

        -  da je saradnik ili mlađi nastavnik uposlenik Veterinarskog ili Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prvenstveno na predmetima iz oblasti javnog zdravstva;

         - dobro poznavanje engleskog jezika (moguća provjera putem intervjua);

Obzirom da je navedeni projekat orjentiran prema oblasti javnog zdravstva, prednost pri odabiru kandidata imat će oni čiji je nastavni i istraživački rad iz navedene oblasti. Konačan odabir uspješnih aplikanata vršit će UNSA Tempus komisija.

Ohrabrujemo sve mlade saradnike i nastavnike da svoju zainteresiranost izraze popunjavanjem aplikacije koja se nalazi u prilogu, a uz istu da dostave i (svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku):

- CV

- motivacijsko pismo i

- kratak opis cilja/eva, sadržaja i institucionalnog značaja edukacije.

Krajnji rok za predaju aplikacija je 21. 04. 2014. godine.

Aplikacije treba predati Prof.dr Aidi Hodžić, putem arhive Veterinarskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu u pisanoj formi i/ili putem e-mail-a: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće ući u razmatranje UNSA Tempus komisije. 

Važna napomena: Svi aplikanti koji realizuju usavršavanje na nekoj od partnerskih institucija kroz ovaj projekat, obavezni su u roku od najduže 3 mjeseca po povratku pripremiti nastavni materijal/skriptu (cca 20 – 30 stranica) za nastavne potrebe iz oblasti iz koje je usavršavanje realizirano.

S poštovanjem, Prof.dr. Aida Hodžić

[ preuzmi obrazac ]

 

 

 
Odbrana doktorske disertacije: 1. Mr.sci.dr Enida Imamović, 2. Mr.sci.dr Elvira Talović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Mart 2014 10:53

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr. sci. dr Enida Imamović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«ISTRAŽIVANJE KVALITETA ŽIVOTA POVEZANOG SA ZDRAVLJEM PACIJENATA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE»

u utorak 22. aprila/travnja 2014.godine, u 13:00 sati u sali Katedre za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (II sprat), Čekaluša 90.

  

2. Mr. sci. dr Elvira Talović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«EVALUACIJA DIGITALNIH DIJAGNOSTIČKIH METODA U VARIJACIJAMA VASKULARIZACIJE BUBREGA SA INTRAOPERATIVNIM NALAZOM»

u četvrtak 24. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: 1. Dr Jelena Kovačević - Prstojević, 2. Dr Nermina Malić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Mart 2014 10:43

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Jelena Kovačević-Prstojević braniti magistarski rad pod naslovom:

«BROJ VANTJELESNIH RAZBIJANJA KAMENACA U ODNOSU NA VELIČINU KAMENCA, NJEGOVU LOKALIZACIJU U URINARNOM TRAKTU, TE MORFOLOŠKU STRUKTURU KAMENCA»

u srijedu 23. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

2. Dr Nermina Malić braniti magistarski rad pod naslovom:

«KOMPARATIVNA STUDIJA PROCJENE STEPENA INVALIDNOSTI I FUNKCIONALNOG STANJA OSOBA SA AMPUTACIJAMA DONJIH EKSTREMITETA»

u četvrtak 24. aprila/travnja 2014.godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Fuad Husić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 17 Mart 2014 10:19

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Fuad Husić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ISPITIVANJE ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENIH USLUGA SA ORGANIZACIJOM I RADOM LJEKARA PORODIČNE/OBITELJSKE MEDICINE»

u srijedu 16. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Ljubica Todorović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 17 Mart 2014 10:16

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Ljubica Todorović braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«TROMBOLIZA I NJEN EFEKAT NA ISHOD ISHEMIJSKOG MOŽDANOG UDARA U ODNOSU NA KONVENCIONALNI NAČIN LIJEČENJA»

u ponedeljak 14. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije : Mr.sci.dr Amir Kreso Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 14 Mart 2014 10:12

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Mr.sci.dr Amir Kreso braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«SLIČNOSTI I RAZLIKE PATOLOŠKE I FIZIOLOŠKE HIPERTROFIJE ZIDOVA LIJEVE KOMORE»

u četvrtak 17. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Almira Kadić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 14 Mart 2014 10:06

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Almira Kadić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ISHRANA U DOJENAČKOM PERIODU U ODNOSU NA LIPIDNI PROFIL I TJELESNU TEŽINU »

u petak 18. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Konkurs za izbor u akademska i istraživačka zvanja Ispis
Četvrtak, 13 Mart 2014 09:44

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 11. 12. 2013. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-655/14 od 26. 02. 2014. godine,


UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA ZVANJA


NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

1. Radiologija i nuklearna medicina – nastavnik u sva zvanja, .................................... 1 izvršilac,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
2. Interna medicina - Gastroenterologija – nastavnik u sva zvanja ............................... 2 izvršioca,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
3. Porodična/Obiteljska medicina – nastavnik u sva zvanja ........................................... 1 izvršilac,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%
4. Farmakologija i toksikologija – nastavnik u sva zvanja .............................................. 1 izvršilac,
puno radno vrijeme
5. Medicinska biohemija - nastavnik u sva zvanja ........................................................ 2 izvršioca,
puno radno vrijeme

ASISTENTI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

6. Porodična/Obiteljska medicina – asistent ............................................................... 2 izvršioca,
sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

ISTRAŽIVAČKA ZVANJA:

7. Medicinska mikrobiologija – viši stručni saradnik.......................................................1 izvršilac,
puno radno vrijeme


USLOVI ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja su:

1. Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5
2. Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)
3. Docent: naučni stepen doktora medicinskih nauka, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama, pokazane nastavničke sposobnosti,
4. Vanredni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh, kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izora u zvanje docent, te mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija.
5. Redovni profesor: naučni stepen doktora medicinskih nauka, proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanredni profesor, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, najmanje dvije objavljene knjige, sve nakon stjecanja zvanja vanredni profesor, te mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog i trećeg ciklusa studija.

Za izbor u zvanja pod rednim brojem 6. kandidati moraju priložiti dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju gore navedene minimalne uslove i to:
1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu u skladu sa gore navedenim uslovima,
7. Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.

USLOVI ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKA ZVANJA:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statuta Univerziteta u Sarajevu, i to:

1. Završen medicinski fakultet - stručni naziv: Doktor medicine,
2. Naučni stepen magistra medicinskih nauka iz oblasti za koje se raspisuje konkurs,
Prednosti imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u naučno-istraživačkom radu iz oblasti za koje se raspisuje konkurs.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova (ovjerene fotokopije):
1. Kraću biografiju ( CV ),
2. Diplome o stečenom stručnom zvanju i naučnom stepenu
3. Potvrde o ispunjavanju drugih uslova

Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS.

 

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Velma Rebić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 07 Mart 2014 14:54

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Velma Rebić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«DISTRIBUCIJA I MOLEKULARNA DETEKCIJA METICILIN-REZISTENTNOG STAPHYLOCOCCUS AUREUS U VANBOLNIČKOJ POPULACIJI»

u četvrtak 10. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Amer Bukvić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 05 Mart 2014 15:01

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Amer Bukvić braniti magistarski rad pod naslovom:

«ANALIZA KOŠTANJA I EFIKASNOSTI LIJEČENJA OROANTRALNE KOMUNIKACIJE PRIMJENOM ALLODERMA U KLINIČKOJ PRAKSI»

u srijedu 02. aprila/travnja 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Aida Pilav Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 04 Mart 2014 15:43

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Aida Pilav braniti magistarski rad pod naslovom:

«EFEKAT BIOLOŠKE TERAPIJE NA VRIJEDNOSTI TROMBOCITA I C REAKTIVNOG PROTEINA KOD PACIJENATA OBOLJELIH OD UPALNIH BOLESTI CRIJEVA»

u ponedeljak 31. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Amina Pljevljak - Bulbul Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 03 Mart 2014 14:33

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Amina Pljevljak-Bulbul braniti magistarski rad pod naslovom:

«KOMPARACIJA PORASTA NIVOA TUMORSKOG MARKERA Ca 125 KAO PREOPERATIVNOG DIJAGNOSTIČKOG PARAMETRA KOD PACIJENTICA SA ENDOMETRIOIDNIM CISTAMA I KOD PACIJENTICA SA KARCINOMOM JAJNIKA»

u petak 28. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 satiu Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Javni oglas za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora Ispis
Petak, 28 Februar 2014 09:58


Na osnovu člana 117. Zakona o visokom obrazovanju-prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članova 50, 51. i 56. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Senat Univerziteta u Sarajevu raspisuje


JAVNI OGLAS
za izbor jednog člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta iz reda redovnih profesora

1. Uvjeti za izbor:
a) da je u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu sa punim radnim vremenom,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora,
d) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta.

2. Mandat člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora traje četiri (4) godine.

3. Članovi Senata, rektor i prorektori te rukovodioci organizacionih jedinica ne mogu biti birani za člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu.

4. Uz prijavu, kandidati za člana Upravnog odbora iz reda redovnih profesora dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
- kraću biografiju, adresu, kontakt telefon, e-mail,
- motivacijsko pismo (znanja, vještine i kompetencije relevantne za poslove iz nadležnosti Upravnog odbora),
- odluku o posljednjem izboru u zvanje redovnog profesora,
- potvrdu fakulteta/akademije o radnom odnosu sa punim radnim vremenom,
- potpisanu i ovjerenu izjavu od nadležne općinske službe kojom potvrđuje sljedeće:
a) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnosti u Upravnom odboru Univerziteta,
b) da nije član upravnog odbora više od jedne ustanove odnosno drugog pravnog subjekta,
c) da nije disciplinski kažnjavan za povrede radne discipline ili discipline ponašanja u periodu od tri (3) godine prije kandidiranja za člana Upravnog odbora.
Dokumenti navedeni u prethodnom stavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije.

5. Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Univerziteta u Sarajevu.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:
Univerzitet u Sarajevu
Obala Kulina bana 7/II
71000 Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor člana Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu – predstavnika Univerziteta u Sarajevu iz reda redovnih profesora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

 
Odbrana magistarskog rada: Dr Azra Bibanović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 27 Februar 2014 10:27

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Dr Azra Bibanović braniti magistarski rad pod naslovom:

«EVALUACIJA USPJEŠNOSTI MENADŽMENTA DIJABETOLOŠKIH FAKTORA RIZIKA KOD PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM TIP2»

u četvrtak,  27. marta/ožujka 2014.godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana doktorske disertacije: Mr.sci.dr Alen Džubur Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 21 Februar 2014 12:44

MEDICINSKI FAKULTET

UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

1. Mr.sci.dr Alen Džubur braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

«EHOKARDIOGRAFSKI PARAMETRI KAO PREDIKTORI KVALITETA ŽIVOTA PACIJENATA NAKON INFARKTA MIOKARDA»

u petak,  21. marta/ožujka 2014.godine, u 13:00 sati u malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Konkurs za izbor u istraživačko zvanje Ispis
Važna obavještenja
Petak, 07 Februar 2014 10:47

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 10/04), te Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Nastavno-naučnog vijeća od 11. 12. 2013. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-270/14 od 29.01.2014. godine,

UNIVERZITET U SARAJEVU, MEDICINSKI FAKULTET RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U ISTRAŽIVAČKO ZVANJE

 

1. Patologija – viši stručni saradnik ................... 1 izvršilac, puno radno vrijeme
2. Patološka fiziologija – viši stručni saradnik....1 izvršilac, puno radno vrijeme


USLOVI:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidati ispunjavaju uslove Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i Statuta Univerziteta u Sarajevu, i to:

1. Završen medicinski fakultet - stručni naziv: Doktor medicine,
2. Naučni stepen magistra medicinskih nauka iz oblasti za koje se raspisuje konkurs,
Prednosti imaju kandidati koji imaju radno iskustvo u naučno-istraživačkom radu iz oblasti za koje se raspisuje konkurs.

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze o ispunjavanju gore navedenih uslova (ovjerene fotokopije):
1. Kraću biografiju ( CV ),
2. Diplome o stečenom stručnom zvanju i naučnom stepenu
3. Potvrde o ispunjavanju drugih uslova

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom za KONKURS.

 

 
Coimbra Group Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood Ispis
Edukacija
Četvrtak, 06 Februar 2014 10:58

2014 Call for applications now online
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

Universities of the Coimbra Group offer short-term visits to young researchers from higher education institutions from countries in the European Neighbourhood. The main aim of this scholarship programme is to enable scholars to undertake research in which they are engaged in their home institution and to help them establish academic and research contacts.

The eligible countries for the 2014 edition are the following:
Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian Authority, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.

The scheme is intended for younger academics (normally those under the age of 35). Applicants should be nationals of and current residents in one of the above-listed countries, and be current academic staff members of a university located in one of the above-mentioned eligible countries or an equivalent higher education institution. Furthermore, in most cases they should be of postdoctoral or equivalent status, although some institutions may offer opportunities to doctoral students.

The online application is available here until 31 March 2014: 
www.coimbra-group.eu/activities/scholarships

For further information, please contact Anna Quici ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
Ispravka javnog konkursa za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenog 14.01.2014. godine Ispis
Važna obavještenja
Petak, 24 Januar 2014 09:22

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

Na osnovu Rješenja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Sarajevo, Insprektorata rada, zaštite na radu, socijalne zaštite i prosvjetne inspekcije – kantonalnog prosvjetnog inspektora za visoko obrazovanje, broj: UP-1-14-09-38-00719-1/14-09/20 od 20.01.2014. godine, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

objavljuje

ISPRAVKU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DEKANA
MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

OBJAVLJENOG 14.01.2014.GODINE

Javni konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta u Sarajevu Univerziteta u Sarajevu, koji je dana 14.01.2014. godine, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na zvaničnim web strancama Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, ispravlja se tako da ispravljeni tekst konkursa glasi:
Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj: 42/13-prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu broj:01-4-TK-106/14 od 10.01.2014.godine, Medicinski fakultet u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS ZA IZBOR DEKANA
MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1. Da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu sa Medicinskim fakultetom u Sarajevu,
2. Da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu,
3. Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
4. Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
b). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web. stranci Fakulteta i web. stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja ove ispravke.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom „PRIJAVA ZA KONKURS ZA IZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU“.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 
Prezentacija "Kako ispuniti Erasmus mundus aplikaciju?" Ispis
Važna obavještenja
Petak, 17 Januar 2014 13:55

Povodom približavanja rokova za prijavu na Erasmus Mundus stipendije, Služba za međunarodnu saradnju će organizovati prezentaciju na kojem će objasniti postupak popunjavanja aplikacije za Erasmus Mundus stipendije (za projekte JoinEU-SEE PENTA, Basileus, SIGMA,EUROWEB, ERAWEB), kao i spremno odgovarati na pitanja svih zainteresovanih o ovom programu.

Prezentacija će se održati u utorak, 21. januara 2014. godine u 14,00 sati u Svečanoj Sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7 - drugi sprat).


Ovim putem pozivamo sve studente, nastavnike, saradnike, te ostale koji žele da svoje obrazovanje započnu/nastave na jednom od partnerskih EU univerziteta.

 
Javni konkurs za izbor dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Utorak, 14 Januar 2014 09:19

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

Na osnovu člana 126. Zakona o visokom obrazovanju (Sl.novine Kantona Sarajevo broj: 42/13-prečišćeni tekst), članova 97. i 98. Statuta Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu bro:01-4-tk-106/14 od 10.01.2014.godine, Medicinski fakultet u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DEKANA MEDICINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Dekan Fakulteta se bira na mandatni period od četiri godine sa mogućnošću još jednog uzastopnog izbora.

Kandidat za dekana mora ispunjavati sljedeće uvjete:
Opći uvjeti:
1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom dekana,
3. Da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Fakltetom.
Posebni uvjeti:
4. Da je u radnom odnosu u punom radnom vremenu sa Medicinskim fakultetom u Sarajevu,
5. Da je izabran u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Sarajevu,
6. Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
7. Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa.


Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:
1. Biografiju (CV), datiranu i potpisanu od strane kandidata,
2. Opis naučnog i stručnog rada,
3. Program rada za mandatni period,
4. Uvjerenje o radnom odnosu sa kretanjem u službi,
5. Odluku o posljednjem izboru u akademsko zvanje,
6. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od tri mjeseca),
7. Potpisane i ovjerene izjave od strane nadležne općinske službe kojima kandidat potvrđuje:
a). Da nije osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak za krivično djelo i prirvredni prijestup,
b). Da nije član Upravnog odbora Univerziteta,
c). Da nije politički angažiran u stranačkom rukovodstvu, zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti bilo kojeg nivoa,
d). Da se ne nalazi u situaciji ili odnosu koji predstavlja sukob interesa sa Fakltetom.
Tražena dokumentacija se prilaže u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkrs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, web. stranci Fakulteta i web. stranici Univerziteta.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu Medicinski fakultet Sarajevo, Čekaluša 90. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom PRIJAVA ZA KONKURS ZAIZBOR DEKANA – ZA KOMISIJU
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

 
Konkurs za izbor u akademska zvanja Ispis
Važna obavještenja
Subota, 11 Januar 2014 09:44

Na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu,
od 23. 12.  2013. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU

MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE

KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA

ASISTENTI I VIŠI ASISTENTI ZA NAUČNU OBLAST, PREDMET:

1.    Imunologija  –  viši asistent sa doktoratom .........................................................1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

2.    Hirurgija  – ortopedija  –  asistent ........................................................................1 izvršilac, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

3.    Porodična/Obiteljska medicina  –  asistent ....................................................... 3 izvršioca, sa dijelom radnog vremena, najviše do 50%

4.    Farmakologija i toksikologija –  asistent...............................................................1 izvršilac, puno radno vrijeme

USLOVI:

Pored opštih uslova, propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 89. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Minimalni uslovi za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja su:

1.     Asistent: odgovarajući univerzitetski stepen-doktor medicine sa najmanje 240 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom 8 ili 3,5

2.     Viši asistent: stepen drugog ciklusa studija (magisterij)

Za izbor u zvanja pod rednim brojem 2. i 3. kandidati moraju priložiti dokaz da su u radnom odnosu sa priznatom nastavnom bazom Medicinskog fakulteta u Sarajevu. 

Uz prijavu kandidati su obavezni priložiti dokaze da ispunjavaju gore navedene minimalne uslove i to:

 1. Kraću biografiju ( CV ) u elektronskoj i štampanoj formi,
 2. Spisak objavljenih naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), programe javno predstavljenih projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor,
 3. Diplome o stečenim stepenima odgovarajućih zvanja koji su uslovima konkursa predviđeni,
 4. Listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova (u elektronskoj i štampanoj formi), kao i same radove i knjige,
 5. Podatke i dokaze o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti,
 6. Potvrda o poznavanju stranog jezika, prijepis ocjena i prosjek ocjena u toku studija, te ostalim uslovima koje posjeduju.

Obrazac prijave na konkurs, sa uslovima za izbor u akademska zvanja, kandidati mogu preuzeti na Protokolu Fakulteta ili web stranici: www.mf.unsa.ba.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija, koje se po okončanju konkursa ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave slati na adresu: Medicinski fakultet u Sarajevu, ul. Čekaluša 90, sa naznakom ZA KONKURS.

 

 
Odluka i usvajanje preliminarne rang liste kandidata ua upis u III ciklus studija - doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo" Ispis
Važna obavještenja
Petak, 10 Januar 2014 00:00

[ preuzmi odluku ]

 
Info dani u vezi Erasmus Mundus projekata na Medicinskom fakultetu Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 16 Decembar 2013 12:43

Info dani u vezi Erasmus Mundus projekata na Medicinskom fakultetu održat će se u petak, 20.12.2013. godine od 11 - 12 sati u prostorijama amfiteatra Akademik Seid Huković.

U okviru djelovanja Univerziteta u Sarajevu na polju medjunarodne saradnje, Univerzitet u Sarajevu učestvuje u pet projekta mobilnosti u okviru kojih je moguće stipendirati mobilnost studenata, nastavnika i saradnika našeg univerziteta i univerziteta iz zemalja članica Evropske unije. Mobilnost u obrazovanju podrazumijeva realizaciju dijela studijskog obrazovanja i stručnog usavršavanja na nematičnom univerzitetu, u svrhu sticanja novih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija, te je, zajedno s ostalim ciljevima Bolonjskog procesa, preuzeta kao strateški prioritet u razvoju sistema visokog obrazovanja.

Članice Bolonjskog procesa su na ministarskoj konferenciji, održanoj u Leuvenu, postavile opći cilj da do 2020. godine 20% studenata od ukupnog broja studenata koji diplomiraju u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA) provedu period studiranja u inostranstvu. U skladu s tim, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu koordinira projekte mobilnosti iz programa ERASMUS MUNDUS 2: JoinEU-SEE, Basileus, Sigma, Eraweb i Euroweb. Jedna od osnovnih aktivnosti ove službe je i promocija mogućnosti stipendiranja nastavnika, saradnika i studenata kroz ove projekte.

 
Promotivna kampanja Erasmus Mundus programa, akcija 2: stipendije za mobilnost u akademskoj 2013/2014. godini Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 02 Decembar 2013 15:16

erasmus2

 

Promotivna kampanja Erasmus Mundus programa, akcija 2:
stipendije za mobilnost u akademskoj 2013/2014. godini


U okviru programa Erasmus Mundus, akcija 2, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svih pet partnerstava koja su ove godine odobrena od Evropske komisije. Time je studentima sva tri ciklusa studija, kao i studentima predbolonjskog sistema studija, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu omogućen studijski i stručni boravak na 38 univerziteta iz zemalja članica Evropske unije.

Od novembra 2013. godine aktuelni su konkursi za dostavljanje prijava za stipendije za mobilnost te će tim povodom u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu 4. decembra od 10,00 do 15,00 sati biti održan centralni info dan uz prisustvo predstavnika pet univerziteta iz Evropske unije:

1. Univerziteta „Karl Franc“ u Gracu (Austrija), JoinEU-SEE projekt
2. Univerziteta u Gentu (Belgija), Basileus projekt
3. Univerziteta u Lundu (Švedska), Basileus/Sigma projekt
4. Univerziteta u Sofiji (Bugarska), Basileus projekt
5. Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu (Italija), Basileus projekt

U srijedu 4. decembra u 11,00 sati u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu će biti prezentirane opće informacije o mogućnostima prijavljivanja kroz različite konkurse. Od predstavnika Univerziteta u Sarajevu moći ćete dobiti informacije u vezi sa svih pet projekata koji su ovoj akademskoj godini dostupni našim studentima, nastavnicima i saradnicima. Napominjemo da je moguće podnijeti prijavu za stipendije u trajanju 1–34 mjeseca na svim nivoima studija – dodiplomskom, postdiplomskom i doktorskom. Iznosi stipendija su od 1,000 eura za dodiplomske i postdiplomske studije te 1800 eura za doktorske i postdoktorske boravke.


Više informacija dostupno je na: www.erasmus-unsa.ba.

 
Mr. sci. dr Zaim Jatić, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 15 Novembar 2013 11:03

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sci. dr Zaim Jatić braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Stavovi, praksa i znanje o kontinuiranoj medicinskoj edukaciji institucija zdravstva i ljekara primarne zdravstvene zaštite»

u četvrtak 12. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Ranka Filipović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 08 Novembar 2013 09:15

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Ranka Filipović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Komparacija efekata remifentanila i fentanyla na hemodinamske promjene u toku opšte anestezije»

u ponedeljak 09. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavjest Univerziteta u Sarajevu povodom održavanja Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima, magistrantima i doktorantima Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Četvrtak, 07 Novembar 2013 12:39

[ preuzmi obavjest Univerziteta u Sarajevu ]

[ preuzmi tlocrt dvorane "Zetra" sa detaljnijim prikazom rasporeda
sjedenja za fakultete/akademije i oznake ulaza u dvoranu
 ]

 
Dr Bedrudin Banjanović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 07 Novembar 2013 09:35

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:

Dr Bedrudin Banjanović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Uticaj aortokoronarnog bajpasa na koronarni protok»

 

u petak 06. decembra/prosinca 2013.godine, u 14:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
NAGRADA «DOKTOR NEDŽAD BEGANOVIĆ» ZA NAJBOLJEG DIPLOMANTA MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ispis
Važna obavještenja
Srijeda, 06 Novembar 2013 13:39

Od 2010. godine Medicinski fakultet u Sarajevu je u saradnji sa fondacijom „dr.Nedžad Beganović“ sklopio ugovor o nagrađivanju najboljeg studenta Fakulteta, u okviru ceremonije promocije diplomanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dr. sci. (doktor nauka) Nedžad Beganović (1944-1990) porijeklom Bosanac , bio je liječnik, specijalista pedijatar, subspecijalista neonatologije. Nakon završenog studija medicine u bivšoj Jugoslaviji, specijalizirao je pedijatriju u Holandiji, gdje je u svom kasnijem radu postigao značajne naučne i stručne rezultate na polju neonatologije te bio zaslužan za organizaciju i razvoj brige za nedonoščad u Holandiji.

Kao izraz zahvalnosti za njegov naučni doprinos na polju prehrane nedonoščadi jedna holandska industrijska tvrtka za prehranu dojenčadi podarila je u njegov spomen određeni novčani fond. Njegovi prijatelji, uz odobrenje njegove porodice, osnovali su fondaciju s njegovim imenom i namjenili su ovaj fond za godišnju nagradu najboljem studentu generacije Medicinskog fakulteta u Sarajevu kako bi njegovo ime u njegovoj rodnoj grudi ostalo u uspomeni i dalje živjelo među novim naraštajima.

Priča o životu i radu Dr. Beganovića može poslužiti za primjer i poticaj mladim lječnicima, entuzijastima koji svojim trudom savladavaju sve prepreke da bi postigli sebi postavljeni cilj.
Dobitnik nagrade Fondacije «Dr. Nedžad Beganović» za najbolje rezultate u svojoj generaciji je Nikšić Adela, koja je diplomirala 2013. godine sa prosjekom ocjena 9,62.

 
Dr Hakija Bečulić, odbrana magistarskog rada Ispis
Važna obavještenja
Utorak, 05 Novembar 2013 15:58

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Hakija Bečulić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Neuroepitelijalni tumori mozga dječije dobi»

u petak 06. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Muharem Pidro, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 15:28

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Muharem Pidro braniti magistarski rad pod naslovom:


«Korelacija rezultata testova koagulacije krvi nakon primjene niskomolekularnih heparina i salicilata prije i nakon operativnoh zahvata»


u srijedu 04. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Jasmina Begić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 10:01

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Jasmina Begić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Efikasnosti poplarizirane svjetlosti (480-3400 nm) u terapiji acne vulgaris kod adolescenata»


u ponedeljak 02. decembra/prosinca 2013.godine, u 12:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Mr. sc. dr Maida Šiširak, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 10:00

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sc. dr Maida Šiširak braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Citokoni i metaloproteinaze kao potencijalni biomarkeri u procjeni težine i ishoda humane bruceloze»


u utorak 03. decembra/prosinca 2013.godine, u 11:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Malik Jakirlić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 04 Novembar 2013 09:58


MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Malik Jakirlić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Evaluacija rezultata epineuralne i grupne fascikularne primarne rekonstrukcije medijanog i ulnarnog nerva distalne polovine podlaktice»


u ponedeljak 02. decembra/prosinca 2013.godine, u 10:00 sati u u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Dr Munira Hasanbegović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 31 Oktobar 2013 09:57

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Munira Hasanbegović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Bakteriološke karakteristike i najčešći riziko faktori urinarne infekcije prije i poslije endouroloških procedura»


u petak 29. novembra/studenog 2013.godine, u 12:00 sati u malom amfiteatru medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Obavijest o održavanju svečane promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Utorak, 29 Oktobar 2013 12:07

Centralna svečanost promocije diplomanata i magistranata fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu održat će se u subotu, 09. novembra 2013. godine u 11,00 sati u olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ (Zetra).

Obavješavaju se svi doktori medicine i magistri medicinskih nauka, koji su diplomirali/odbranili magistarski rad u periodu od 1.10. 2012. do 30. 09. 2013. godine da su dužni izvršiti uplatu za izradu diplome, te uplatnicu predati na protokol fakulteta zaključno sa 04. 11. 2013. godine.

Uplata za magistre 100,00 KM – svrha izrada diplome
Uplata za doktore medicine 90,00 KM – svrha izrada diplome

Žiro račun fakulteta: 3389002208183767

Služba za nastavu i naučno-israživački rad

 
Dr Mina Zečević-Mašić odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:35

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Mina Zečević-Mašić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Koštane metastaze kod karcinoma pluća nemalih stanica i efektivnost njihovog tretmana sa bisfosfonatima»


u četvrtak 28. novembra/studenog 2013.godine, u 11:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Melika Bukvić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:33

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Melika Bukvić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Vrijednost kompjuterizirane tomografije i magnetne rezonance mozga u dijagnozi akutnih ishemijskih cerebrovaskularnih lezija u komparaciji sa kliničkim nalazom»


u srijedu 27.novembra/studenog 2013.godine,u 13:00 sati u Sali NIRA-a (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 
Dr Mahira Durić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 28 Oktobar 2013 09:32

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Mahira Durić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Utjecaj epilepsije i antiepileptičnih lijekova na tok i shod trudnoće»


u utorak 26. novembra/studenog 2013. godine, u 12:30 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Berina Hasanefendić, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 22 Oktobar 2013 11:40

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Berina Hasanefendić braniti magistarski rad pod naslovom:


«Dijagnostički značaj prisustva atipičnih stanica-reaktivnih limfocita u krvi pacijenata oboljelih od infektivne mononukleoze uzrokovane Epstein Barr virusom i Citomegalovirusom»


u petak 22. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Mr. sc. dr Amina Valjevac, odbrana doktorske disertacije Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 17 Oktobar 2013 09:52

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Mr. sc. dr Amina Valjevac braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«Uloga adipokina u procesu koštanog remodeliranja kod postmenopauzalnih pacijentica sa osteoporozom»


u ponedeljak 18. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u amfiteatru „Akademik Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90.

Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Melika Đozić-Melunović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 17 Oktobar 2013 09:49

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Melika Đozić-Melunović braniti magistarski rad pod naslovom:


«Evaluacija nutricionog statusa djece sa cerebralnom paralizom»


u petak 15. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Dr Hadžović-Čengić Meliha, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 08 Oktobar 2013 08:46

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Hadžović-Čengić Meliha braniti magistarski rad pod naslovom:


«Analiza inicijalne kliničke slike citohemijskog i bakteriološkog nalaza likvora kao mogućih prediktivnih faktora u dijagnozi bolničkog i vanbolničkog bakterijskog akutnog meningitisa»


u petak 08. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr. Avdulah Hasanagić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Subota, 05 Oktobar 2013 08:18

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Avdulah Hasanagić

 

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Komparacija ishoda operativnog liječenja pacijenata sa lumbalnom disk hernijacijom tretiranih konzervativnom i agresivnom mikrodiskektomijom»


u utorak 05. novembra/studenog 2013. godine, u 12:00 sati sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.


Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, Amina Katkić-Deljkić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 02 Oktobar 2013 09:01

MEDICINSKI FAKULTET I FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještavaju sve zainteresirane da će:


AMINA KATKIĆ-DELJKIĆ, braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«VRSTE STRATEGIJA SUOČAVANJA SA STRESOM KOD PREŽIVJELIH RATNU TORTURU U AKTUELNIM KONFLIKTNIM SITUACIJAMA»

u srijedu, 06. novembra/studenog 2013. godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 


Magistarski rad može se pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, Dr Lana Sarajlić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 01 Oktobar 2013 11:13

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr Lana Sarajlić

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Učestalost i riziko-faktori komplikacija poslije tonzilektomije»


u petak 01. novembra/studenog 2013. godine, u 13:30 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, Dr Mehić Jusuf Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 30 Septembar 2013 14:31

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


Dr MEHIĆ JUSUF
braniti magistarski rad pod naslovom:


«Komparacija pušačkog statusa, histološkog tipa i stadija karcinoma pluća na području Bosne i Hercegovine i u Sloveniji»

u ponedeljak 28. oktobra/listopada 2013. godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

 

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskih radova: Amna Krilić, Adis Salihbegović, Elvedin Tatarović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 27 Septembar 2013 15:00


MEDICINSKI FAKULTET I FAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU


Obavještavaju sve zainteresirane da će:


1. AMNA KRILIĆ, braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«EVALUACIJA PRIHVATLJIVOSTI REZULTATA PSIHOLOŠKOG TESTA PRI UPISU KANDIDATA NA MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU»

 

u ponedjeljak, 28. oktobra/listopada 2013. godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 

2. ADIS SALIHBEGOVIĆ, braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«ORGANIZACIONI ASPEKT REGISTRA SMRTI STANOVNIŠTVA USLJED ZLOUPOTREBE DROGA»

 

u utorak, 29. oktobra/listopada 2013. godine, u 11:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

 

3. ELVEDIN TATAROVIĆ, braniti magistarski rad pod naslovom:

 

«PERCEPCIJA KVALITETE ŽIVOTA PACIJENATA SA DIJABETES MELITUSOM U ODNOSU NA SOCIO-EKONOMSKE DETERMINANTE ZDRAVLJA»

 

u srijedu, 30. oktobra/listopada 2013. godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi mogu se pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana magistarskog rada, dr Senad Huseinagić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 26 Septembar 2013 11:53

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


dr SENAD HUSEINAGIĆ

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Analiza efekata reformskih promjena u alokaciji sredstava»


u utorak 22. oktobra/listopada 2013. godine, u 10:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana magistarskog rada, dr Lamija Zečević Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 26 Septembar 2013 08:24

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

dr Lamija Zečević

braniti magistarski rad pod naslovom:


«Korelacija između nivoa CD4+CD25+T reglimfocita sa težinom kliničke slike (PASI) kod oboljelih od psorijaze»

u utorak 29. oktobra/listopada 2013. godine, u 11:00 sati u Sali NIRA-a (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr Suada Hasanović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 26 Septembar 2013 08:22

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

dr Suada Hasanović


braniti magistarski rad pod naslovom:

«Radiološko-anatomska istraživannja i interpretacija major koštanih varijacija paranazalnih sinusa i ostiomeatalnog kompleksa»

u ponedeljak 28. oktobra/listopada 2013. godine, u 13:00 sati u Sali NIRA-a (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr Vanja Karlović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Četvrtak, 26 Septembar 2013 08:21

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

 

 dr VANJA KARLOVIĆ


braniti magistarski rad pod naslovom:

«Utjeca različitih vrsta inzulina na tjelesnu težinu pacijenata oboljelih od diabetes mellitusa tip 2»

u petak 25. oktobra/listopada 2013. godine, u 13:00 sati u Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr Nedim Tokić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 24 Septembar 2013 08:35

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

DR NEDIM TOKIĆ

braniti magistarski rad pod naslovom:

«Životni stil i prevencija kardiovaskularnih bolesti osoba srednje životne dobi»

u srijedu 23. oktobra/listopada 2013. godine, u 13:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski radovi se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
Odbrana magistarskog rada, dr Jasmina Biščević-Tokić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Utorak, 24 Septembar 2013 08:33

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


 DR JASMINA BIŠČEVIĆ-TOKIĆ

braniti magistarski rad pod naslovom:

«Karakteristike infekcija donjih respiratornih puteva kod pacijenata na infektivnoj klinici»

u srijedu 23. oktobra/listopada 2013. godine, u 12:00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (III sprat), Čekaluša 90.

 
Odbrana doktorske disertacije, mr. sci. dr Faida Kučukalić Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 23 Septembar 2013 14:51

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


MR. SCI. DR FAIDA KUČUKALIĆ

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:


«N-TERMINALNI PRO MOŽDANI NATRIURETSKI PEPTID KAO MARKER DISFUNKCIJE LIJEVE KOMORE, TOKA I PROGNOZE BOLESTI NAKON OPERACIJE NA SRCU»


u petak 11. oktobra/listopada 2013. godine, u 11:00 sati u Sali NIRA-a (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.


Doktorska disertacija se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Odbrana magistarskog rada, dr Nina Hajrulahović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Srijeda, 18 Septembar 2013 08:14

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


 dr Nina Hajrulahović braniti magistarski rad pod naslovom:

«Uremijski pruritus kod pacijenata na hemodijalizi»

u srijedu 9 oktobra/listopada 2013. godine, u 12:00 sati u Biblioteci medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( III sprat), Čekaluša 90

Magistarski rad se mogže pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
dr Izeta Aganović-Mušinović i mr. sci. dr Amra Puhalović, odbrana doktorske disertacije Ispis
Važna obavještenja
Petak, 13 Septembar 2013 10:01

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

 

 1.MR. SCI. DR IZETA AGANOVIĆ-MUŠINOVIĆ  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

 

«IMUNOBIOLOŠKI MARKERI U PREDILEKCIJI OŠTEĆENJA BUBREŽNE FUNKCIJE KOD MULTIPLOG MIJELOMA» 

u petak 18. oktobra/listopada 2013. godine, u 12:00 satiu Malom amfiteatru  Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 

  

2.MR. SCI. DR AMRA PUHALOVIĆ  braniti doktorsku disertaciju pod naslovom:

 

 

«DUBINA TUMORSKE INFILTRACIJE PROCIJENJENE ENDOSKOPSKIM ULTRAZVUKOM U KORELACIJI SA PATOHISTOLOŠKIM NALAZOM I AKTIVNOSTI TUMORSKOG MARKERA KARCINOEMBRIONOG ANTIGENA (CEA) KOD KOLOREKTALNOG KARCINOMA» 

 

u petak 25. oktobra/listopada 2013. godine, u 11:00 satiu Biblioteci medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( III sprat), Čekaluša 90

 

 

Doktorske disertacije se mogu pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Dekanatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 

 
Oglas za upis u akademsku 2013/14. godinu za studente koji studiraju po nastavnom planu i programu 2002. godine Ispis
Upis
Utorak, 10 Septembar 2013 08:04

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

O B J A V LJ U J E

OGLAS ZA UPIS U AKADEMSKU 2013/14. GODINU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002. GODINE

UPIS U AKADEMSKU 2013/14. GODINU (I OVJERA LJETNOG SEMESTRA) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU 2002.  ĆE SE VRŠITI OD 16.09.2013. GODINE, A NAJKASNIJE DO 30.09.2013. GODINE.

 

FINANSIJSKE OBAVEZE STUDENATA PRI UPISU PO KATEGORIJAMA:

 

1. STUDENTI KOJI PRVI PUT STUDIJSKU GODINU, A FINANSIRAJU SE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, UPLATNICA U IZNOSU OD 100,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767. STUDENTI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA/BRANITELJA  OSLOBOĐENI SU UPLATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 100,00 KM.

2. SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI PRVI PUT UPISUJU STUDIJSKU GODINU UPLATNICA U IZNOSU OD 3.000,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

3. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU GODINU STUDIJA, (SAMOFINANSIRAJUĆI I STUDENTI ČIJE ŠKOLOVANJE FINANSIRA BUDŽET KANTONA SARAJEVO) UPLATNICA U IZNOSU OD 200,00 KM (OBNOVA) + 100,00 KM (ZA SVAKI NEPOLOŽENI ISPIT)  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

OSTALA POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U AKADEMSKU GODINU:

1.        UPLATNICA ZA SANITARNI PREGLED U IZNOSU OD 25,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 2,00 KM (za studente koji vrše ovjeru ljetnog semestra i upis), ODNOSNO 1,50 KM (za studente koji vrše samo upis) UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ 1610000008960095.  Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Materijal uz dokaz o uplati preuzima se na šalterima Službe)
 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 5,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 1610000008961744.

Svrha uplate: „Fond Suada Dilberović“

 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 5,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

Svrha uplate: projekti SPUS-a

 1. STUDENTI KOJI UPISUJU ČETVRTU, PETU i ŠESTU GODINU STUDIJA DUŽNI SU PRILOŽITI KNJIŽICU (original i kopiju) O OBAVLJENOJ FERIJALNOJ PRAKSI, ODNOSNO AKO SU PRAKSU OBAVILI U INOSTRANSTVU, ORIGINAL DOKUMENTA SA PRIJEVODOM.
 1.  PEČAT BIBLIOTEKE NA ZADNJEM UPISANOM SEMESTRU.

STUDENTI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA/BRANITELJA  OSLOBOĐENI SU UPLATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 100,00 KM PRI PRVOM UPISU U STUDIJSKU GODINU.

U skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-sl/13 od 17. 07. 2013. godine, studentima koji pripadaju kategorijama djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja omogućava se pravo na besplatno školovanje.

POSLJEDNJI DAN UPISA JE PONEDJELJAK 30. 09. 2013. GODINE.

NASTAVA U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI POČINJE U PONEDJELJAK, 07. OKTOBRA 2013. GODINE ZA SVE GODINE STUDIJA.

 

 
Oglas za upis u akademsku 2013/14. godinu za studente koji studiraju po reformiranom curriculumu (upis u drugu do šeste godine studija) Ispis
Upis
Utorak, 10 Septembar 2013 08:03

SLUŽBA ZA NASTAVU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

 

O B J A V LJ U J E

OGLAS ZA UPIS U AKADEMSKU 2013/14. GODINU ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM CURRICULUMU (UPIS U DRUGU DO ŠESTE GODINE STUDIJA)

UPIS U AKADEMSKU 2013/14. GODINU (I OVJERA LJETNOG SEMESTRA) ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO REFORMIRANOM CURRICULUMU ĆE SE VRŠITI OD 16.09.2013. GODINE, A NAJKASNIJE DO 30.09.2013. GODINE.

 

FINANSIJSKE OBAVEZE STUDENATA PRI UPISU PO KATEGORIJAMA:

 

1. STUDENTI (UPISANI NA MEDICINSKI FAKULTET AKADEMSKE 2011/12. I RANIJE), A KOJI PRVI PUT UPISUJU 2. DO 6. GODINU STUDIJA, A FINANSIRAJU SE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, UPLATNICA U IZNOSU OD 100,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767. STUDENTI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA/BRANITELJA  OSLOBOĐENI SU UPLATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 100,00 KM.

2. SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI (UPISANI NA MEDICINSKI FAKULTET AKADEMSKE 2011/12. I RANIJE), A KOJI PRVI PUT UPISUJU 2. DO 6. GODINU STUDIJA, UPLATNICA U IZNOSU OD 3.000,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

3. STUDENTI (UPISANI NA MEDICINSKI FAKULTET AKADEMSKE 2012/13. GODINE) 
A) KOJI PRVI PUT UPISUJU 2. GODINU STUDIJA, A FINANSIRAJU SE IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO, UPLATNICA U IZNOSU OD 300,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

B) KOJI PRVI PUT UPISUJU 2. GODINU STUDIJA, A KOJI SAMI SNOSE TROŠKOVE STUDIJA (SAMOFINANSIRAJUĆI), UPLATNICA U IZNOSU OD 6.000,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

C) KOJI PONOVO UPISUJU 2. GODINU STUDIJA (SAMOFINANSIRAJUĆI I STUDENTI ČIJE ŠKOLOVANJE FINANSIRA BUDŽET KANTONA SARAJEVO), UPLATNICA U IZNOSU OD 800,00 KM  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

4. STUDENTI KOJI OBNAVLJAJU ODREĐENU (2-6) GODINU STUDIJA, (SAMOFINANSIRAJUĆI I STUDENTI ČIJE ŠKOLOVANJE FINANSIRA BUDŽET KANTONA SARAJEVO) IZUZEV GENERACIJE UPISANE NA FAKULTET 2012/13, UPLATNICA U IZNOSU OD 200,00 KM (OBNOVA) + 100,00 KM (ZA SVAKI NEPOLOŽENI ISPIT)  UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

OSTALA POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS U AKADEMSKU GODINU:

 1. UPLATNICA ZA SANITARNI PREGLED U IZNOSU OD 25,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.
  (Uplate oslobođeni studenti upisani na Fakultet 2012/13)
 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 2,00 KM (za studente koji vrše ovjeru ljetnog semestra i upis), ODNOSNO 1,50 KM (za studente koji vrše samo upis) UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ 1610000008960095.  Svrha uplate: UPISNI MATERIJAL (Materijal uz dokaz o uplati preuzima se na šalterima Službe)
 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 10,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

            Svrha uplate: Korištenje ISSS.

     (Uplate oslobođeni studenti upisani na Fakultet 2012/13)

 

 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 10,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN  UTIC-a (Univerzitetski tele-informatički centar) broj: 3383202266333617.

            Svrha uplate: Korištenje  ISSS.

      (Uplate oslobođeni studenti upisani na Fakultet 2012/13)

 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 5,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN UNIVERZITETA U SARAJEVU BROJ: 1610000008961744.

Svrha uplate: „Fond Suada Dilberović“

 

 1. UPLATNICA U IZNOSU OD 5,00 KM UPLAĆENA NA ŽIRO RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA BROJ: 3389002208183767.

Svrha uplate: projekti SPUS-a

     (Uplate oslobođeni studenti upisani na Fakultet 2012/13)

 1. STUDENTI KOJI UPISUJU ČETVRTU, PETU i ŠESTU GODINU STUDIJA DUŽNI SU PRILOŽITI KNJIŽICU (original i kopiju) O OBAVLJENOJ FERIJALNOJ PRAKSI, ODNOSNO AKO SU PRAKSU OBAVILI U INOSTRANSTVU, ORIGINAL DOKUMENTA SA PRIJEVODOM.
 1.  PEČAT BIBLIOTEKE NA ZADNJEM UPISANOM SEMESTRU.

STUDENTI KOJI PRIPADAJU KATEGORIJI PORODICE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA/BRANITELJA  OSLOBOĐENI SU UPLATE ŠKOLARINE U IZNOSU OD 100,00 KM PRI PRVOM UPISU U STUDIJSKU GODINU.

U skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-05-38-sl/13 od 17. 07. 2013. godine, studentima koji pripadaju kategorijama djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja omogućava se pravo na besplatno školovanje.

POSLJEDNJI DAN UPISA JE PONEDJELJAK 30. 09. 2013. GODINE.

NASTAVA U AKADEMSKOJ 2013/14. GODINI POČINJE U PONEDJELJAK, 07. OKTOBRA 2013. GODINE ZA SVE GODINE STUDIJA.

 

 
Odbrana magistarskog rada, dr. Zimka Šeremet Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 02 Septembar 2013 12:37

MEDICINSKI FAKULTET
UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:


DR ZIMKA ŠEREMET braniti magistarski rad pod naslovom:

«Epidemiološki značaj sistemskog prikupljanja rezultata citogenetičkih analiza»

u utorak 01. oktobra/listopada 2013. godine, u 13:00 sati u Biblioteci medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu ( III sprat), Čekaluša 90

 
Obavještenje za diplomante Ispis
Važna obavještenja
Ponedjeljak, 02 Septembar 2013 12:32

Obavještavamo diplomante Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji su diplomirali u terminu od 27.09.2012. godine do kraja jula 2013. godine da su dužni izvršiti uplatu za izradu diploma kako bi bili promovisani na Svečanoj promociji koja će se održati u novembru 2013. godine.

Uplate izvršiti na žiro račun Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Žiro račun br.: 3389002208183767; Svrha uplate: Izrada diploma; Iznos: 90,00 KM).
Kopiju uplatnice dostaviti na protokol Medicinskog fakulteta Sarajevo.

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA NASTAVU I NIR
Nermana Imširović-Šemić

 
Odbrana magistarskog rada, dr. Enis Hasanović Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Petak, 30 Avgust 2013 13:42

MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

Obavještava sve zainteresovane da će:

 

  dr Enis Hasanović braniti magistarski rad pod naslovom: 

«Utjecaj nivoa fizičke aktivnosti na stepen inzulinske rezistencije u toku trudnoće kod zdravih trudnica»

u ponedeljak 30. septembra/rujna 2013. godine, u 13:00 satiu Malom amfiteatru Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (u krugu KCUS-a), Bolnička 25.

 
Oglas za upis studenata u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta u Sarajevu u akademsku 2013/14. godinu Ispis
Upis
Petak, 30 Avgust 2013 12:04

Upis u prvu godinu studija na Medicinskom fakultetu u Sarajevu akademske 2013/14. godine vršit će se u periodu od 02. do 23. 09. 2013. godine

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS:

1. Tri fotografije (formata kao za pasoš) - (na poleđini jedne fotografije obavezno upisati čitko ime i prezime)

2. Ljekarsko uvjerenje – za studente koji upisuju prvu godinu prvi put (izdato isključivo od strane JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, Patriotske lige 36)

3. Upisni, semestralni list i ŠV-obrazac (podiže se na šalterima Službe)

4. Index (podiže se na šalterima Službe)

1. UPISNINA ZA REDOVNE STUDENTE (ČIJE TROŠKOVE ŠKOLOVANJA SNOSI KANTON SARAJEVO) KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA

300 KM

U cijenu je uključeno: knjiga nastavnog plana i programa, 2 sanitarna pregleda u toku jedne godine, članstvo ISSS, članstvo UTIC, projekat SPUS i akreditacija

2. UPISNINA ZA REDOVNE STUDENTE (KOJI SAMI SNOSE TROŠKOVE STUDIJA) KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA

6.000 KM

U cijenu je uključeno: školarina, knjiga nastavnog plana i programa, 2 sanitarna pregleda u toku jedne godine, članstvo ISSS, članstvo UTIC, projekat SPUS i akreditacija

3. UPISNINA ZA REDOVNE STUDENTE (ČIJE ŠKOLOVANJE SNOSI KANTON SARAJEVO) KOJI PRVI PUT UPISUJU PRVU GODINU STUDIJA IZ KATEGORIJE DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BRANITELJA, KOJIMA STALNO MJESTO BORAVKA NIJE KANTON SARAJEVO (OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA UPISNINE U DIJELU OD 100,00 KM

200 KM

U cijenu je uključeno: knjiga nastavnog plana i programa, 2 sanitarna pregleda u toku jedne godine, članstvo ISSS, članstvo UTIC, projekat SPUS i akreditacija

4. UPISNINA ZA STUDENTE KOJI PRVI PUT OBNAVLJAJU PRVU GODINU STUDIJA (PRVI UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2012/13, A ČIJE TROŠKOVE ŠKOLOVANJE SNOSI KANTON I SAMOFINSIRAJUĆI STUDENTI

800 KM 

U cijenu je uključeno: knjiga nastavnog plana i programa, 2 sanitarna pregleda u toku jedne godine, članstvo ISSS, članstvo UTIC, projekat SPUS i akreditacija

5. UPISNINA ZA STUDENTE KOJI DRUGI PUT OBNAVLJAJU  PRVU GODINU STUDIJA (PRVI UPIS U PRVU GODINU STUDIJA AKADEMSKE 2011/12, A ČIJE TROŠKOVE ŠKOLOVANJE SNOSI KANTON I SAMOFINSIRAJUĆI STUDENTI

200 KM upisnina  + 100 KM za svaki nepoloženi predmet

(Odluka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-19288-9/09 od 11. 06. 2009)

U skladu sa aktom Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11-05-38-sl/13 od 17. 07. 2013. godine, studenti koji pripadaju kategorijama „djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja“ omogućava se pravo na besplatno školovanje.

Na žiro račun Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  3389002208183767, studenti prema gore navedenim obavezama uplaćuju:

1.  Upisnine (ovisno o kojoj gore navedenoj kategoriji studenata pripadaju)

2.  Studenti iz tačke 5. Uplata za obavljanje dva sanitarna pregleda 50,00 KM

Na žiro račun Univerziteta u Sarajevu 1610000008960095, studenti prema gore navedenim obavezama uplaćuju:

 1.  Index + upisni materijal 30,00 KM (studenti koji upisuju prvu godinu prvi put)

 2.  Upisni materijal 2,00 KM (ili 1,50 KM studenti koji vrše samo upis bez ovjere semestra) (uplaćuju studenti koji obnavljaju prvu godinu studija

Na žiro račun Univerziteta u Sarajevu 3386902222532015, studenti prema gore navedenim obavezama uplaćuju:

Na žiro račun Univerziteta u Sarajevu 1610000008961744, studenti prema gore navedenim obavezama uplaćuju:

1.   „Fond Suada Dilberović“  5,00 KM  

Na žiro račun Univerzitetskog teleinformatičkog centra (UTIC)  3383202266333617, studenti prema gore navedenim obavezama uplaćuju:

1. Uplata za korištenje ISSS sistema 10,00 KM

NAPOMENA. Kopije svih navedenih uplatnica, studenti su dužni predati uz upisni materijal.

POSLJEDNJI DAN UPISA U PRVU GODINU STUDIJA JE 23. 09. 2013. GODINE

 

 
Odluka o cijeni studija trećeg ciklusa (doktorski studij) Ispis
Važna obavještenja
Petak, 26 JULY 2013 11:40

[ preuzmi odluku ]

 
Odluka o troškovima sticanja naučnog stepena doktora nauka prema odredbama ranijih propisa na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu Ispis
Važna obavještenja
Petak, 26 JULY 2013 11:34

[ preuzmi odluku ]

[ preuzmi drugi dio odluke ]

 
Konačna rang lista prijemnog ispita održanog 8.07.2013. godine Ispis
Upis
Ponedjeljak, 15 JULY 2013 14:17

[ preuzmi dokument ]

 
dr. Enisa Ademović, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 01 JULY 2013 08:39

dr. Enisa Ademović, odbrana magistarskog rada pod naslovom:


“Epidemiologija i koinfekcije HIV/AIDS-a, hepatitisa C i tuberkuloze među marginaliziranim populacijama u Bosni I Hercegovini”


u četvrtak, 25. jula/srpnja 2013. godine u 12,00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pogledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
dr. Sadat Pušina, odbrana magistarskog rada Ispis
Odbrane doktorata i magisterija
Ponedjeljak, 01 JULY 2013 08:36

dr. Sadat Pušina, odbrana magistarskog rada pod naslovom:


“Dijagnostička vrijednost biopsije aksilarnog sentinel limfnog čvora kod t1 i t2 stadija karcinoma dojke”


u četvrtak, 25. jula/srpnja 2013. godine u 10,00 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Lamela B, III sprat), Čekaluša 90.

Magistarski rad se može pregledati svakim radnim danom od 12 do 14 sati u Biblioteci Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 
JSPS fellowship programmes to Japan Ispis
Fakultet
Petak, 22 Februar 2013 14:39

[ Preuzmi dokument ]

 
OBAVJEST ZA STUDENTE KOJIMA PRESTAJE STATUS REDOVNOG STUDENTA Ispis
Upis
Četvrtak, 06 Septembar 2012 08:20

OBAVJEST ZA STUDENTE KOJIMA PRESTAJE STATUS REDOVNOG STUDENTA, NA OSNOVU ČLANA 81, STAV 7. ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU („Sl.novine KS“ broj 22/10 – prečišćeni tekst KS) – OBNOVA ISTE STUDIJSKE GODINE DVA PUTA ZAREDOM

 

Član 81, stav 7. Zakona o visokom obrazovanju – prečišćeni tekst „Status redovnog studenta prestaje kada redovni student dva puta zaredom obnovi istu studijsku godinu i ne stekne uvjete za upis u narednu studijsku godinu“


Član 81, stav 8. „Odredba iz stava 7. ovog člana ne odnosi se na studente iz člana 79. stav 2.“


Član 79, stav 2. „Student ima pravo da završi studij po nastavnom planu i programu koji je važio prilikom upisa tog studenta, odnosno prije stupanja na snagu ovog Zakona, uz obavezu da započeti studij završi najkasnije do 30. 09. 2015. godine“

 

Svim redovnim studentima (čije troškove školovanja snosi Kanton Sarajevo i studentima koji sami snose troškove studija) koji podpadaju pod dejstvo gore citiranog člana Zakona prestaje status redovnog studenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Služba za nastavu i naučno-istraživački rad

 
Implementacija Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“ Ispis
Fakultet
Utorak, 19 Juni 2012 08:55

Implementacija Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju“

[ Preuzmi dokument ]

 
DEMANT MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU Ispis
Petak, 09 Decembar 2011 15:57

U emisijama VOX POPULI, koje su emitirane u večernjim terminima u dane: ponedjeljak 05.decembra, srijeda 07.decembra i četvrtak 08.decembra 2011. godine, a čija tema je bio Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, prezentirani su i subjektivno interpretirani podaci vezani za rad Medicinskog fakulteta i njegovog menadžmenta, uz komentare voditelja, koji ne odgovaraju činjeničnom stanju i nanose štetu ugledu ove visokoškolske institucije i njenih uposlenika.

Ističemo da urednik i voditelj navedenih emisija, u pripremi istih, nije tražio nikakva pojašnjenja od organa ovog Fakulteta.

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu poštuje zakonski okvir unutar uređenog sistema funkcioniranja visokoškolskih ustanova kao javnih ustanova Kantona Sarajevo.

Voditelj nije kompetentan da tumači podatke o poslovanju i akademskom radu Fakulteta koje je navodno dobio i za koje navodno ima dokumentaciju.

Želimo istaći da Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu u svom poslovanju poštuje sve obaveze koje proizilaze iz pozitivnih zakonskih propisa koji regulišu njegov rad, te o tome transparentno i uredno izvještava institucije kojima je odgovoran.

Javno izrečene kvalifikacije da je Medicinski fakultet „mjesto legla korupcije i kriminala koji je uredno prijavljen" nadležnim organima, predstavlja istinsku opasnost po javni interes i kojim je Fakultetu nanesena nemjerljiva šteta.

Sav ljekarski esnaf, a ne samo rukovodstvo Medicinskog fakulteta, se slaže da je gospodin Šahinpašić apsolutno nekompetentan da procjenjuje da li ova institucija, sa zlatnom tradicijom od 65 godina rada, školuje dobre i kvalitetne kadrove ili ne.

RUKOVODSTVO MEDICINSKOG

FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

 
Otvaranje Centra za citogenetiku i molekularnu medicinu i rekonstruisanog amfiteatra „Akademik Seid Huković“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Ispis
Fakultet
Srijeda, 21 Septembar 2011 10:12

Ulaskom u 65-u akademsku godinu kontinuiranog rada Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Dekan, prof. dr. Bakir Mehić, svečano je otvorio rekonstruisani Amfiteatar „Akademik Seid Huković" i Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu. Ceremonija svčanog otvaranja održala se u ponedjeljak, 19. septembra/rujna 2011. godine u 12.00 sati.

Medicinski fakultet u Sarajevu je vlastitim sredstvima obnovio amfiteatar - koji nosi ime jednog od najeminentnijih naučnika u oblasti medicine u BiH – Akademika Seida Hukovića.

Medicinski fakultet u Sarajevu, od svog osnivanja do danas, iznjedrio je 27 akademika i 540 doktora nauka, od kojih je akademik Seid Huković bio prvi doktor medicinskih nauka na Univerzitetu u Sarajevu i najmlađi akademik. Originalni naučni doprinos dao je na polju farmakologije promoviranjem modela sistema izoliranih organa eksperimentalnih životinja koji se i danas koristi u savremenim farmakološkim ispitivanjima.

Centar za citogenetiku i molekularnu medicinu predstavljaće okosnicu budućeg doktoralnog studijskog programa.

Opširnije...